Aktualności

Promocja książki „Powstanie i działalność Archiwum Państwowego w Lesznie w latach 1950-2002”

13 Listopada 2019


W piątek, 8 listopada odbyła się promocja książki „Powstanie i działalność Archiwum Państwowego w Lesznie w latach 1950-2002” autorstwa dyrektor archiwum dr Elżbiety Olender


Autorka publikacji, dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie dr Elżbieta Olender podczas prezentacji, fot. AP Leszno.

Promocja książki
Promocja książki „Powstanie i działalność Archiwum Państwowego w Lesznie w latach 1950-2002”, fot. AP Leszno.

Publikacja to studium małego archiwum państwowego od momentu jego powstania do czasu przeprowadzki do nowej siedziby. Zawiera rys historyczny Archiwum, łącznie z niezwykle interesującym procesem odnajdywania i zabezpieczania archiwaliów po II wojnie światowej na terenie południowo-zachodniej Wielkopolski.

Książka przedstawia sukcesywny proces zwiększania uprawnień Powiatowego Archiwum Państwowego w Lesznie w różnych dziedzinach działalności archiwalnej. Ukazuje też kształtowanie się zasobu archiwalnego, pozyskiwanie siedziby, zagadnienia stabilizowania się kadry archiwalnej oraz działania związane z nadzorem archiwalnym i udostępnianiem. W książce zwrócono uwagę na systematycznie rozwijaną działalność naukową, edukacyjną i popularyzatorską leszczyńskiej placówki.  Publikacja pokazuje także istotną rolę kulturotwórczą  leszczyńskiego archiwum w regionie południowo-zachodniej Wielkopolski.

Okładka książki

„Powstanie i działalność Archiwum Państwowego w Lesznie w latach 1950-2002” jest dostępne w formacie pdf na stronie archiwum.

Publikacja została sfinansowana ze środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.