Aktualności

Promocja publikacji “Zygmunt Wujek – artysta nietypowy”

05 Lutego 2020


6 lutego 2020 r. o godz. 17.00 w Koszalińskiej Biblioteki Publicznej odbędzie się promocja książki autorstwa dr Anny Gut-Czerwonki pt. “Zygmunt Wujek – artysta nietypowy” wydanej przez Archiwum Państwowe w Koszalinie

Zygmunt Wujek - artysta nietypowy, fotografia okładki.

Publikacja jest pierwszą próbą udokumentowania ogromnego dorobku artystycznego Zygmunta Wujka, zmarłego w 2018 r. koszalińskiego rzeźbiarza, medaliera i rysownika. Artysta stworzył ponad dwieście pomników na terenie środkowego Pomorza i poza granicami kraju: w Korei, Indiach, Niemczech, USA i Hiszpanii. Źródłami inspiracji Zygmunta Wujka często stawały się materiały archiwalne i artefakty związane z wydarzeniami oraz ważnymi postaciami z historii Polski.

Zdjęcie Zygmunta Wujka, lata 80. XX wieku.

Podczas wydarzenia, po oficjalnym zaprezentowaniu publikacji, odbędzie się panel dyskusyjny połączony ze wspomnieniem o Zygmuncie Wujku.
W dyskusji udział wezmą:
– dr Anna Gut-Czerwonka – autorka publikacji “Zygmunt Wujek. Artysta nietypowy”
– Krzysztof Majka – Senator Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji, Ambasador RP w Indiach i Korei Południowej
– Paweł Michalak – Senator Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji, Dyrektor Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Koszalinie
– dr Paweł Migdalski – historyk, pomorzoznawca, współ­za­ło­ży­ciel i pre­zes Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego “Terra Incognita”
– Greta Grabowska – koszalińska artystka, architektka wnętrz i krajobrazu, autorka posiadająca w dorobku ponad trzydzieści wystaw indywidualnych i kilkadziesiąt zbiorowych.

Moderatorem panelu będzie Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Joanna Chojecka.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa biograficzna dotycząca Zygmunta Wujka stworzona na bazie materiałów z zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie, a także wystawa portretów wykonanych przez koszalińskich fotografików – Edwarda Grzegorza Funke i Wojciecha Szweja.

Rysunek Zygmunta Wujka inspirowany wydarzeniami Poznańskiego Czerwca 56'
Rysunek Zygmunta Wujka inspirowany wydarzeniami Poznańskiego Czerwca 56'

Uczestnicy spotkania będą mogli otrzymać nieodpłatnie egzemplarz publikacji (pula promocyjna ograniczona). Książki będą dostępne w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej oraz jej filiach bibliotecznych, w bibliotekach wojewódzkich na terenie całej Polski, w bibliotekach archiwów państwowych oraz już wkrótce w formie elektronicznej na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Koszalinie.

Publikacja powstała przy dofinansowaniu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz Prezydenta Miasta Koszalina.


Promocja publikacji “Zygmunt Wujek – artysta nietypowy”
DATA: 6 lutego 2020 r. o godz. 17.00
MIEJSCE: Koszalińska Biblioteka Publiczna, Plac Polonii 1