Aktualności

Przegląd stanu zachowania zasobu Archiwum Zmartwychwstańców w Rzymie

Podczas tygodniowego pobytu w Rzymie p. Hanna Machaj, pracownik Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów (CLKA) przy Archiwum Głównym Akt Dawnych dokonała przeglądu i doraźnej konserwacji materiałów z zasobu Archiwum Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego

23 Maja 2019
Zdjęcis lezą na stole

Podczas tygodniowego pobytu w Rzymie p. Hanna Machaj, pracownik Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów (CLKA) przy Archiwum Głównym Akt Dawnych dokonała przeglądu i doraźnej konserwacji materiałów z zasobu Archiwum Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego

Zgromadzenie powstało w I połowie XIX w. na fali popowstaniowej emigracji i przechowuje wiele cennych materiałów archiwalnych, w tym dotyczący spraw państwa polskiego zbiór pn. „Res Polonicae” oraz listy wieszczów narodowych Adama Mickiewicza i Cypriana Kamila Norwida. Listy przeszły już konserwację w Polsce, wykonaną przez Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów.

Konserwatorka dokonała oceny stanu zachowania zasobu Archiwum oraz sposobu jego przechowywania. Ważną częścią zadania było określenie potrzeb i priorytetów w zakresie zakupu archiwalnych opakowań ochronnych. Pani Hanna Machaj przeprowadziła także na miejscu doraźne prace konserwatorskie oraz pobrała próbki mikrobiologiczne do badań laboratoryjnych w Polsce, które pozwolą określić stopień skażenia materiałów mikroorganizmami.

W tym roku planowane są dalsze prace zabezpieczające zbiory Archiwum Zmartwychwstańców oraz digitalizacja 230 mikrofilmów ks. Piotra Semenenki CR – polskiego filozofa i teologa katolickiego, uczestnika powstania listopadowego i współzałożyciela wspólnoty.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wraz z podległymi archiwami państwowymi, działając przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od blisko 20 lat otacza opieką polskie instytucje polonijne przechowujące materiały archiwalne stanowiące narodowy zasób archiwalny. Działaniami objętych jest ponad 20 najważniejszych instytucji polonijnych rozsianych po całym świecie. Główne formy pomocy to ewidencjonowanie, opracowanie i digitalizacja przechowywanych tam zbiorów archiwalnych, doradztwo fachowe, organizacja staży w archiwach państwowych w Polsce dla pracowników instytucji polonijnych, zakup opakowań archiwalnych i konserwacja zasobu oraz upowszechnianie informacji na temat zbiorów archiwalnych instytucji polonijnych.