Aktualności

Przekaż pamiątki związane z VI Światowymi Dniami Młodzieży

06 Września 2021


Archiwum Państwowe w Częstochowie zbiera pamiątki związane z VI Światowymi Dniami Młodzieży. W odbywającym się 10-15 sierpnia 1991 roku wydarzeniu, wzięło udział 1,6 miliona młodych ludzi z ponad 170 krajów. Z młodzieżą z całego świata spotkał się wówczas papież Jan Paweł II

Kartka ze szkicem kościoła na Jasnej Górze i zapiskiem „Otrzymaliście Ducha przybrania za synów” Rz 8,15, Jan Paweł II, Jasna Góra, Częstochowa, 14-15 sierpnia 1991
Archiwum Państwowe w Częstochowie, 8/59 Zbiór afiszy i druków ulotnych z terenu miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego.

Chcąc upamiętnić to ważne wydarzenie w historii Częstochowy, Archiwum planuje zorganizować specjalną wystawę. Niestety w zasobie znajduje się niewiele dokumentów dotyczących zjazdu. Zachowały się pojedyncze pisma, druki ulotne i pocztówki. Archiwum Państwowe w Częstochowie zachęca więc uczestników wydarzenia do przekazywania zdjęć, spisanych wspomnień, korespondencji, dokumentów i innych pamiątek związanych z VI Światowymi Dniami Młodzieży. Zostaną one właściwie zabezpieczone i będą wykorzystywane przy wystawach oraz projektach edukacyjnych. W zamian przekazujący otrzymają m.in. kopie cyfrowe i gadżety.

Skontaktuj się z Archiwum Państwowym w Częstochowie:

adres: ul. Rejtana 13, 42-202 Częstochowa

e-mail: kancelaria@czestochowa.ap.gov.pl

tel./fax: +48 34 363 82 31, +48 34 363 89 31