Aktualności

Przekazanie archiwum rodzinnego Karola Małłka do zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie

09 Października 2020


Archiwum rodzinne Karola Małłka – jednego z najwybitniejszych działaczy, publicystów i propagatorów historii Mazur i Mazurów zostało wczoraj przekazane do zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej 

Materiały, które zostały przekazane przez prof. Janusza Małłka, syna Karola Małłka, stanowią niezwykle cenny nabytek. W imieniu prof. Małłka dokument przekazania darowizny podpisały wnuczki „Króla Mazurów” – Hanna Łowicka i Dorota Małłek.

Stół konferencyjny, za stołem Hanna Łowicka i Dorota Małłek oraz dyrektor Archiwum Norbert Kasparek.
Przekazanie spuścizny Karola Małłka do Archiwum Państwowego w Olsztynie, od lewej: Hanna Łowicka, dyrektor Archiwum Norbert Kasparek oraz Dorota Małłek (przemawia), fot. Archiwum Państwowe w Olsztynie.

Spuścizna obejmuje całokształt życia i działalności Karola i Wilhelminy Małłków, w której skład wchodzą zarówno materiały wytworzone w toku działalności publicznej twórcy, jak i dokumentacja prywatna. Do Archiwum trafiło ponad 530 jednostek archiwalnych z okresu od lat 20. do lat 90. ubiegłego wieku.

Goście uroczystości, widok sali.
Przekazanie spuścizny Karola Małłka do Archiwum Państwowego w Olsztynie, fot. Archiwum Państwowe w Olsztynie.

Publiczność ogląda wystawę dokumentów i zdjęć w gablotach.
Wystawa przekazanych materiałów, fot. Archiwum Państwowe w Olsztynie.

W skład spuścizny wchodzą materiały wytworzone w trakcie działalności literackiej i społecznej Karola Małłka oraz prywatna dokumentacja Karola i jego żony, Wilhelminy Małłek (m.in. rękopisy, materiały dotyczące folkloru mazurskiego, dokumentacja związana z działalnością Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego, korespondencja, dzienniki, fotografie, kartki pocztowe, odznaczenia, świadectwa, dyplomy, wyciągi z akt metrykalnych, wycinki prasowe). Archiwum rodziny Małłków jest niezwykłym i bogatym źródłem dla badaczy historii regionu i etnografów, obejmujących swym zakresem badań losy ludności mazurskiej w okresie przed- i powojennym, dzieje obyczajowości, folkloru, życia codziennego, działalności stowarzyszeń i organizacji społeczno-kulturalnych (Mazurski Uniwersytet Ludowy, Związek Mazurów, Instytut Mazurski) pielęgnujących kulturowo-historyczne dziedzictwo Mazur.

Zobacz stronę Archiwa Rodzinne Niepodległej.