Aktualności

Przekazanie spuścizny gen. Franciszka Kamińskiego do zasobu Archiwum Akt Nowych

Dziś do zasobu Archiwum Akt Nowych przekazane zostaną wyjątkowe dokumenty z archiwum gen. Franciszka Kamińskiego, Komendanta Głównego Batalionów Chłopskich, współtwórcy Polskiego Państwa Podziemnego, posła do Krajowej Rady Narodowej i na Sejm Ustawodawczy

21 Marca 2019
Franciszek Kamiński w mundurze, obok 3 osoby.

Dziś do zasobu Archiwum Akt Nowych przekazane zostaną wyjątkowe dokumenty z archiwum gen. Franciszka Kamińskiego, Komendanta Głównego Batalionów Chłopskich, współtwórcy Polskiego Państwa Podziemnego, posła do Krajowej Rady Narodowej i na Sejm Ustawodawczy

Uroczystego przekazania spuścizny do zasobu AAN dokona córka generała Zofia Kamińska. W wydarzeniu udział weźmie Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.

Do archiwum przekazany zostanie niezwykle cenny zbiór, który stanowi bogate źródło wiedzy dla historyków nie tylko o życiu i działalności generała Kamińskiego, ale również na temat Wojska Polskiego, ruchu chłopskiego, ruchu ludowego, opozycji z lat 70. i 80. oraz polityki rolnej w latach 90.

Trzon archiwaliów stanowi prywatna spuścizna gen. Franciszka Kamińskiego, w skład której wchodzą m.in. legitymacje, dowód osobisty, indeks studencki, życiorysy, zaświadczenia, dyplomy naukowe, listy gratulacyjne, fragment pamiętnika oraz wspomnienia i wszelkiego rodzaju artykuły naukowe.

Na zbiór składają się także dokumenty dotyczące środowiska Batalionów Chłopskich, w tym materiały poświęcone konspiracyjnej działalności w okresie II wojny światowej, sprawozdania, relacje, uchwały, wykazy, regulaminy, księga poległych żołnierzy Batalionów Chłopskich, odezwy oraz odznaki pamiątkowe.

Spuścizna obejmuje również materiały dotyczące ruchu ludowego – protokoły z kongresów Polskiego Stronnictwa Ludowego, statut, deklaracje ideowe, program polityczny i sprawozdania. Zbiór dopełniają unikatowe fotografie, prasa, broszury oraz bardzo bogata korespondencja.

Przekazane materiały wzbogacą zasób archiwalny zgromadzony w Archiwum Społecznym Archiwum Akt Nowych. Zachęcamy do zapoznania się z dostępną on-line prezentacją wybranych dokumentów ze spuścizny na stronie Archiwum Akt Nowych.