Aktualności

Przewodnik po materiałach archiwalnych związanych z Janem Matejką

„Materiały archiwalne związane z osobą Jana Matejki przechowywane w Archiwum Narodowym w Krakowie. Przewodnik” to publikacja, która przybliża postać Jana Matejki przez pryzmat źródeł historycznych znajdujących się w zasobie Archiwum. Autorkami książki są Bożena Lesiak-Przybył i Aldona Warzecha

Jeden egzemplarz książki stoi pionowo, obok leży kolejne 5 egzemplarzy.
„Materiały archiwalne związane z osobą Jana Matejki przechowywane w Archiwum Narodowym w Krakowie. Przewodnik”, Bożena Lesiak-Przybył, Aldona Warzecha, Archiwum Narodowe w Krakowie, Kraków 2021; fot. Aldona Warzecha.

21 Lutego 2022

„Materiały archiwalne związane z osobą Jana Matejki przechowywane w Archiwum Narodowym w Krakowie. Przewodnik” to publikacja, która przybliża postać Jana Matejki przez pryzmat źródeł historycznych znajdujących się w zasobie Archiwum. Autorkami książki są Bożena Lesiak-Przybył i Aldona Warzecha

Jeden egzemplarz książki stoi pionowo, obok leży kolejne 5 egzemplarzy.
„Materiały archiwalne związane z osobą Jana Matejki przechowywane w Archiwum Narodowym w Krakowie. Przewodnik”, Bożena Lesiak-Przybył, Aldona Warzecha, Archiwum Narodowe w Krakowie, Kraków 2021; fot. Aldona Warzecha.

Publikacja zawiera zestawienie materiałów archiwalnych na temat artysty. Są to m.in.: akta metrykalne Matejków, korespondencja, akta szkolne, akta o charakterze ewidencyjnym (spisy ludności, wykazy poborowych), dokumenty własnościowe, fotografie i zbiory ikonograficzne, a także materiały dotyczące twórczości i działalności artysty. W Archiwum zachowało się również kilka fotografii Jana Matejki, reprodukcje jego zdjęć oraz ok. 20 listów i notatek artysty, w tym korespondencja z malarzem Florianem Cynkiem (1838–1912), Józefem Łepkowskim (1826–1894), c.k. konserwatorem Galicji Zachodniej czy hr. Katarzyną Potocką z Branickich (1825–1907). Materiały ukazują rozległe obszary zainteresowań artysty i jego aktywność w różnych dziedzinach, w szczególności walkę o zachowanie krakowskich zabytków.

Przewodnik został podzielony na pięć grup tematycznych: Życie, Twórczość, Działalność, Dom Jana Matejki oraz Rocznice i obchody. Dodatkowo w publikacji zamieszczono również wybór zapisków dotyczących artysty z „Dziennika” Aleksandry Czechówny (1839–1923), krakowianki aktywnie uczestniczącej w życiu kulturalnym miasta.

W 2023 r. przypadają okrągłe rocznice związane z postacią Jana Matejki – 185. urodzin i 130. śmierci.

Sprzedaż książki prowadzi Archiwum Narodowe w Krakowie.