Aktualności

Publikacja „Kardynał Stefan Wyszyński współzałożyciel i protektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych”

08 Października 2021


Okłdka książki

Archiwa Państwowe od blisko 20 lat współpracują z Papieskim Instytutem Studiów Kościelnych w Rzymie. Celem tej współpracy jest porządkowanie, zabezpieczanie i popularyzacja bezcennych zbiorów Instytutu. Jej efektem jest publikacja „Kardynał Stefan Wyszyński współzałożyciel i protektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych”

Książka powstała przy udziale dr Lidii Potykanowicz-Sudy z Archiwum Państwowego w Gdańsku. Archiwistka przeprowadziła w zasobie Instytutu kwerendę materiałów archiwalnych, dotyczących kardynała Wyszyńskiego i jego związków z Instytutem. Następnie wraz z o. dr. Robertem Danielukiem SJ (pracownikiem Rzymskiego Archiwum Towarzystwa Jezusowego) przygotowała publikację, prezentującą efekty tych prac i powiązane tematycznie zbiory PISK.

Celem książki jest przybliżenie osoby Prymasa Tysiąclecia i jego zasług dla Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych. Zawiera ona m.in. unikalne fotografie i druki ulotne pochodzące z archiwum Instytutu. Ukazują one wydarzenia z życia PISK, związane z Prymasem, w tym m.in. powołanie i rozwój placówki, wizyty Kardynała w starej i nowej siedzibie instytucji w Rzymie oraz w Punkcie Konsultacyjnym w Warszawie, wydawnictwo Sacrum Poloniae Millennium, uzyskanie przez Instytut statusu papieskiego, czy wystawę zorganizowaną po śmierci Prymasa, poświęconą jego życiu i działalności. Publikację uzupełnia tekst dotyczący o. Eugeniusza Reczka SJ, współorganizatora i pierwszego kierownika Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych.

Zapoznaj się z publikacją w wersji pdf (12,4 MB).