Aktualności

Publikacja „Supranational archives. Shared heritage – different soutions”

Zachęcamy do zapoznania się z nasza nową publikacją w języku angielskim „Supranational archives. Shared heritage – different soutions” pod redakcją Doroty Drzewieckiej, Haliny Dudały i Wojciecha Krawczuka. Publikacja zawiera materiały z międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Krakowie pod hasłem „Archiwa ponadnarodowe. Wspólne dziedzictwo, różne rozwiązania”

18 Grudnia 2023
Kilka egzemplarzy książki leży jedna na drugiej.

Zachęcamy do zapoznania się z nasza nową publikacją w języku angielskim „Supranational archives. Shared heritage – different soutions” pod redakcją Doroty Drzewieckiej, Haliny Dudały i Wojciecha Krawczuka. Publikacja zawiera materiały z międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Krakowie pod hasłem „Archiwa ponadnarodowe. Wspólne dziedzictwo, różne rozwiązania”

Artykuły, czasem bogato ilustrowane, przygotowali autorzy z Polski, Izraela, Niemiec i Włoch – w sumie 12 osób ze środowisk naukowych, dyplomatycznych, instytucji pamięci oraz archiwów o różnej specyfice. Do poruszanej tematyki wprowadza słowo wstępne redaktorów oraz Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka.

Czytelnik może poznać zarówno rozważania terminologiczne i metodyczne, jak i instytucje, gromadzące zasób dotyczący nie tylko jednego państwa czy narodu. Przykłady są bardzo różnorodne – od posiadających wielowiekowe tradycje Archiwum Watykańskiego i Archiwum Jezuitów w Kłodzku, przez XX-wieczną dokumentację Rządu Ukraińskiego na Wygnaniu, Archiwum Historyczne Unii Europejskiej i Arolsen Archives, po tworzone od niedawna Światowe Archiwum Arktyczne.

Odrębną grupę stanowią artykuły o działaniu instytucji międzynarodowych oraz inicjatywach zabezpieczania przez nie dokumentacji, w tym źródeł do XX-wiecznej dyplomacji oraz źródeł wytworzonych przez Żydów, zachowanych po Zagładzie. Tom kończą rozważania na temat koncepcji wspólnego dziedzictwa kulturowego UNESCO – w teorii i w praktyce.

Książkę możesz kupić lub pobrać za darmo w naszym Katalogu publikacji.