Aktualności

Publikacja “Szlachta guberni augustowskiej, lubelskiej i radomskiej wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861”

Prezentujemy nową publikację Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych Szlachta guberni augustowskiej, lubelskiej i radomskiej wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861

25 Kwietnia 2019

Prezentujemy nową publikację Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych Szlachta guberni augustowskiej, lubelskiej i radomskiej wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861

Opracowanie jest międzyarchiwalną i międzyzespołową pomocą naukową do akt gubernialnych deputacji szlacheckich i gubernialnych marszałków szlachty przechowywanych w archiwach państwowych w Białymstoku, Lublinie i Kielcach. Uwzględnia występujące między nimi powiązania merytoryczne, a także nawiązuje do wydanej staraniem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w 2000 r. publikacji Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–18611 opracowanej dla akt genealogicznych przechowywanych w zasobie Oddziału II Archiwum Głównego Akt Dawnych. Oba opracowania obejmują całościowo zachowany materiał genealogiczny rozproszony w archiwach i spuściźnie aktowej różnych urzędów prowadzących w latach 1836–1861 weryfikację szlachty Królestwa Polskiego. Stanowią więc nie tylko uzupełnienie do herbarzy Adama Bonieckiego, kończącego się na literze M2 i Seweryna Uruskiego doprowadzonego do litery R3, ale są ponadto jedynym źródłem informacji dla rodzin nieobjętych herbarzami.

Cena: 20,30 zł

Sprzedaż publikacji prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. NAKŁAD WYCZERPANY

Pobierz książkę z Katalogu.