Aktualności

Publikacja „Wspomnienia o pociągu pancernym Smok”

„Wspomnienia o pociągu pancernym Smok” to nowa publikacja Archiwum Narodowego w Krakowie rzucająca światło na działania wojenne na kresach wschodnich w 1919 r.

7 książek ustawionych pionowo w rzędzie i jedna otwarta leżąca poziomo na stoliku.
Eugeniusz Jelonek „Wspomnienia o pociągu pancernym Smok. Wojna polsko-ukraińska 1919", przygotowali: K. Jelonek-Litewka, A. Litewka przy współpracy T. Wrońskiego, Archiwum Narodowe w Krakowie, Kraków 2021; fot. Lilianna Pochwalska.

21 Lutego 2022

„Wspomnienia o pociągu pancernym Smok” to nowa publikacja Archiwum Narodowego w Krakowie rzucająca światło na działania wojenne na kresach wschodnich w 1919 r.

7 książek ustawionych pionowo w rzędzie i jedna otwarta leżąca poziomo na stoliku.
Eugeniusz Jelonek „Wspomnienia o pociągu pancernym Smok. Wojna polsko-ukraińska 1919", przygotowali: K. Jelonek-Litewka, A. Litewka przy współpracy T. Wrońskiego, Archiwum Narodowe w Krakowie, Kraków 2021; fot. Lilianna Pochwalska.

„Ilość polskich relacji z czasu walk o niepodległość i granice z l. 1918-1921 jest dość spora, ale bardzo zróżnicowana pod względem poznawczym. Wiele z nich powtarza obiegowe sądy i opinie, niewiele wnosząc do dziejów tych konfliktów. Dlatego też edycja dziennika i listów Eugeniusza Jelonka z wojny polsko-ukraińskiej 1919 r. zasługuje na uwagę. Szczególnie wartościowe w przygotowanym tekście są bardzo krótkie wzmianki, czasem wręcz niedomówienia, pozostawiające jednak istotne informacje o życiu codziennym żołnierzy podczas wojny polsko-ukraińskiej” – napisał prof. dr hab. Michał Baczkowski w recenzji publikacji.

Eugeniusz Jelonek, autor wydanych właśnie drukiem wspomnień, urodził się w 1898 r. w Krakowie. Jako student Uniwersytetu Jagiellońskiego, ochotnik Legionu Akademickiego, znalazł się w składzie załogi pociągu pancernego „Smok”, który 17 stycznia 1919 r. został skierowany z Krakowa do Przemyśla. Uczestniczył w walkach z Ukraińcami o przynależność Lwowa i dawnej Galicji Wschodniej do odrodzonej Polski.

Materiał źródłowy, który powstawał w okresie od stycznia do października 1919 r. przygotowali do wydania: córka autora Krystyna Jelonek-Litewka wraz z mężem Aleksandrem Litewką. W opracowanym przez nich wstępie znalazł się szczegółowy życiorys autora, tło historyczne walk, informacje na temat pociągu pancernego „Smok” i jego składu osobowego. Publikację opatrzoną aparatem krytycznym, wzbogaca materiał ilustracyjny: fotografie pociągu i jego załogi, dzienniczek i korespondencja, oraz mapa miejscowości na szlaku pociągu pancernego.

Publikowane materiały źródłowe pochodzą z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie oraz prywatnej kolekcji Krystyny Jelonek-Litewka i Aleksandra Litewki.

Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Narodowe w Krakowie.