Aktualności

Publikacja „Wydawnictwa archiwów a edukacja…”

13 Kwietnia 2021


Czy i w jaki sposób współczesne archiwa mogą połączyć działalność wydawniczą z edukacją i popularyzacją? Na to pytanie próbują odpowiedzieć autorzy publikacji „Wydawnictwa archiwów a edukacja. Rzecz o działalności wydawniczej archiwów w kontekście działań edukacyjnych i popularyzatorskich”

Dwa egzemplarze książki z niebieskimi okładkami i białym tytułem.
Wydawnictwa archiwów a edukacja. Rzecz o działalności wydawniczej archiwów w kontekście działań edukacyjnych i popularyzatorskich, Warszawa 2020, ss.170
ISBN: 978-83-65681-92-8 (książka papierowa), ISBN: 978-83-66739-00-0 (EPUB), ISBN: 978-83-66739-01-7 (PDF), IBN: 978-83-66739-02-4 (MOBI)

Publikacja to kolejny głos w dyskusji nad działalnością edukacyjną i popularyzatorską archiwów. Może ona stanowić zarówno uzupełnienie wiedzy, jak i źródło inspiracji dla archiwistów praktyków. Wydawnictwo z pewnością zainteresuje także dydaktyków, metodyków i nauczycieli historii.

Publikacja składa się z dziewięciu artykułów, których autorami są przedstawiciele Archiwów Państwowych – czynni zawodowo archiwiści, edukatorzy archiwalni, a także akademicy zajmujący się badawczo dydaktyką historii i archiwistyką. Pozwoliło to na wielowymiarową prezentację możliwości wykorzystania efektów działalności wydawniczej archiwów w edukacji archiwalnej i popularyzacji. Dodatkowo w tomie ujęte zostały także działania w tym zakresie podejmowane w archiwach zagranicznych.

Sprzedaż publikacji prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Cena: 13,00 zł

Książka jest dostępna do pobrania lub zakupu w Katalogu.