Aktualności

Rusza kompleksowa modernizacja energetyczna Archiwów Państwowych

21 Sierpnia 2020


22 budynki Archiwów Państwowych na terenie całego kraju zostaną poddane kompleksowej termomodernizacji. W efekcie zwiększona zostanie ich energooszczędność, a ograniczeniu ulegnie emisja gazów cieplarnianych, co sprawi, że obiekty będą bardziej przyjazne dla środowiska

Projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych obiektów archiwów państwowych w Polsce – etap 1 – przygotowanie dokumentacji”, dzięki staraniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, decyzją Instytucji Zarządzającej POIiŚ – Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, po uprzedniej pozytywnej rekomendacji Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwa Klimatu, został ujęty w wykazie inwestycji zidentyfikowanych do wsparcia ze środków UE w ramach poddziałania 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” POIiŚ 2014-2020.

Zadanie rozpocznie się w 2021 roku. W ramach jego realizacji powstanie kompleksowa dokumentacja techniczna, niezbędna do rozpoczęcia inwestycji. To pierwszy etap działań zmierzających do gruntownej modernizacji energetycznej 22 budynków Archiwów Państwowych. Inwestycja obejmie obiekty: Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych oraz Archiwów Państwowych w Częstochowie, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Lesznie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Przemyślu, Siedlcach, Toruniu, we Wrocławiu oraz jego Oddziałach w Jeleniej Górze i Legnicy, w poznańskim Oddziale w Pile oraz w warszawskich Oddziałach w Otwocku i Milanówku.


Budynek Archiwum Państwowego w Lesznie.

Całkowita powierzchnia obiektów przewidzianych w projekcie wynosi 92,8 tys. m2 (w tym 72,8 tys. m2 powierzchni użytkowej). Wartość całkowita zadania przekroczy 9 milionów złotych. Część inwestycyjna realizowana będzie w latach 2024-2027 w ramach 2 etapu planowanego do wdrożenia z udziałem środków UE dostępnych w perspektywie finansowej 2021-2027.