Aktualności

Seria wykładów EURBICA: Projekt Europejskie Skarby Cyfrowe

EURBICA (Europejski Oddział Regionalny Międzynarodowej Rady Archiwów) zaprasza do udziału w serii publicznych wykładów mających na celu rozpowszechnianie europejskich projektów i inicjatyw archiwalnych. Pierwszy wykład odbędzie się online we wtorek 30 maja 2023 r. o godzinie 14.00

Spotkanie dotyczyć będzie Projektu Europejskie Skarby Cyfrowe (European Digital Treasures, EDT). Głównym celem projektu finansowanego przez Komisję Europejską, było zwiększenie widoczności archiwów dla szerszej publiczności oraz zmiana ich pozycji w społecznej i gospodarczej strukturze Europy. Został on osiągnięty poprzez bardzo dużą liczbę działań. Nowe modele biznesowe, wystawy transmedialne, inicjatywy crowdsourcingowe, zaangażowanie młodzieży i starszego pokolenia, współpraca z przemysłem filmowym czy rozwój gier służących przekazywaniu wiedzy poprzez zabawę to tylko niektóre obszary, którymi zajmowali się uczestnicy projektu.

24 Maja 2023
Logo Eurbica

EURBICA (Europejski Oddział Regionalny Międzynarodowej Rady Archiwów) zaprasza do udziału w serii publicznych wykładów mających na celu rozpowszechnianie europejskich projektów i inicjatyw archiwalnych. Pierwszy wykład odbędzie się online we wtorek 30 maja 2023 r. o godzinie 14.00

Spotkanie dotyczyć będzie Projektu Europejskie Skarby Cyfrowe (European Digital Treasures, EDT). Głównym celem projektu finansowanego przez Komisję Europejską, było zwiększenie widoczności archiwów dla szerszej publiczności oraz zmiana ich pozycji w społecznej i gospodarczej strukturze Europy. Został on osiągnięty poprzez bardzo dużą liczbę działań. Nowe modele biznesowe, wystawy transmedialne, inicjatywy crowdsourcingowe, zaangażowanie młodzieży i starszego pokolenia, współpraca z przemysłem filmowym czy rozwój gier służących przekazywaniu wiedzy poprzez zabawę to tylko niektóre obszary, którymi zajmowali się uczestnicy projektu.

Wykład EURBICA: Projekt Europejskie Skarby Cyfrowe
Data wydarzenia:
Od : 30 Maja 2023
Do : 30 Maja 2023
Miejsce wydarzenia:
online

Prelegent dr Karl Heinz – współzałożyciel i dyrektor generalny ICARUS(International Centre for Archival Research) ­­– przedstawi najważniejsze działania w ramach projektu na wybranych przykładach oraz przekaże doświadczenia z koordynacji wysiłków bardzo różnych instytucji ze wszystkich części Europy.

Sesja jest bezpłatna i otwarta dla wszystkich.

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim (bez tłumaczenia na inne języki).

Zarejestruj się na stronie Międzynarodowej Rady Archiwów.

Pozostałe wykłady z serii planowane są w połowie lipca oraz w pierwszym tygodniu września 2023 r.