Aktualności

Sesja naukowa i wystawa dotycząca polskiej heraldyki

15 Listopada 2021


10 listopada 2021 r. w Archiwum Narodowym w Krakowie odbyła się sesja naukowa „Herby w Polsce i zasady ich konstruowania (XIII-XVIII w.; XX-XXI w.)”, zorganizowana przez Bibliotekę Jagiellońską i Archiwum Narodowe w Krakowie. Sesji towarzyszył wernisaż wystawy poświęconej heraldyce XX i XXI-wiecznej.

Podczas spotkania zaprezentowano zagadnienia z obszaru interdyscyplinarnych badań historycznych nad funkcjonowaniem polskiej heraldyki na przestrzeni wieków. Najważniejszym problemem badawczym było prześledzenie i zrekonstruowanie głównych zasad tworzenia wyobrażeń plastycznych herbów w Polsce w celu zaprezentowania spójnego systemu. Podczas sesji, a także na wystawie, przedstawiono przykład współcześnie skonstruowanego herbu. Był to Orzeł Biały, projekt średniowiecznego godła Państwa Polskiego, przygotowany przez kuratora wystawy i inicjatora wydarzenia dra Jerzego Michtę.

Mężczyzna oprowadza gości po wystawie.

Kurator wystawy dr Jerzy Michta oprowadza po ekspozycji, fot. Wojciech Staszkiewicz

Podczas prezentacji tego samego dnia uczestnicy sesji mogli obejrzeć oryginalne materiały z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie. Pierwszym obiektem był pergaminowy XVIII-wieczny dokument, na mocy którego król August III pozwala kanclerzowi koronnemu Janowi Małachowskiemu lokować w swych dziedzicznych dobrach w województwie sandomierskim. W drugim z eksponowanych dokumentów król Stanisław August nobilituje Daniela Lotticha i jego potomstwo, nadając mu „herb z nazwiskiem Podbiał”(dokument XVIII-wieczny).

Mężczyzna w trakcie wystąpienia na spotkaniu naukowym

Prof. dr hab. Wojciech Krawczuk wita gości w imieniu organizatorów wydarzenia, fot. Wojciech Staszkiewicz

Wystawa „Herby w Polsce i zasady ich konstruowania (XIII-XVIII w.; XX-XXI w.)” jest prezentowana w dwóch miejscach. Z okresem XIII-XVIII w. można zapoznać się do 23 grudnia w sali wystawowej Biblioteki Jagiellońskiej. Ekspozycję dotyczącą okresu XX-XXI w. można oglądać do 23 listopada w nowej siedzibie Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E. Zapraszamy do zwiedzania w godzinach pracy instytucji.

dokumenty w szklanej gablocie

Podczas sesji 10 listopada 2021 r. na wystawie zaprezentowano oryginalne dokumenty z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie, fot. Wojciech Staszkiewicz

Plakat do wydarzenia

Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym:

Prezydenta Miasta Krakowa prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. Jacka Popiela

Patronat medialny: TVP 3 Kraków, Radio Kraków, krakow.pl