Aktualności

Sesja naukowa „Księgi Obrad Rady Miejskiej Miasta Płocka”

W piątek 17 grudnia br. w Archiwum Państwowym w Płocku odbyła się sesja naukowa „Księgi Obrad Rady Miejskiej Miasta Płocka”, podczas której zaprezentowane zostało pięciotomowe wydawnictwo źródłowe pod tym samym tytułem

Publikacja zawiera bogaty zbiór źródeł archiwalnych dotyczących funkcjonowania Płocka i samorządu miasta z lat 1915-1939. Wykorzystano w niej materiały z Archiwum Państwowego w Płocku oraz zbiorów Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Publikacja powstała pod redakcją dr. Piotra Gryszpanowicza. Autorką rozdziału o samorządzie miasta jest Krystyna Bańka, kierownik Oddziału I opracowania i udostępniania Archiwum Państwowego w Płocku.

20 Grudnia 2021
Dwa stosy książek „Księgi Obrad Rady Miejskiej Miasta Płocka”

W piątek 17 grudnia br. w Archiwum Państwowym w Płocku odbyła się sesja naukowa „Księgi Obrad Rady Miejskiej Miasta Płocka”, podczas której zaprezentowane zostało pięciotomowe wydawnictwo źródłowe pod tym samym tytułem

Publikacja zawiera bogaty zbiór źródeł archiwalnych dotyczących funkcjonowania Płocka i samorządu miasta z lat 1915-1939. Wykorzystano w niej materiały z Archiwum Państwowego w Płocku oraz zbiorów Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Publikacja powstała pod redakcją dr. Piotra Gryszpanowicza. Autorką rozdziału o samorządzie miasta jest Krystyna Bańka, kierownik Oddziału I opracowania i udostępniania Archiwum Państwowego w Płocku.

Podczas sesji dyrektor Archiwum dr Tomasz Piekarski omówił źródła do dziejów Płocka z lat 1915-1939, przechowywane w płockiej placówce, a dr Piotr Gryszpanowicz przybliżył treść protokołów obrad Rady Miejskiej oraz konstrukcję publikacji.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka Artur Jaroszewski oraz zastępca Prezydenta Miasta Płocka Piotr Dyśkiewicz podziękowali za realizację tego ciekawego i kluczowego dla historii miasta projektu.

Dyrektor Piekarski i redaktor Gryszpanowicz stoją przy stole konferencyjnym. Przed nimi na krzesłach na Sali siedzi publiczność.
Sesja naukowa. Od lewej dyrektor Archiwum Państwowego w Płocku dr Tomasz Piekarski i redaktor dr Piotr Gryszpanowicz, fot. Archiwum Państwowe w Płocku.

Publikacja już wkrótce będzie dostępna w płockich bibliotekach, czytelni Archiwum, bibliotekach uczelni płockich, a w przyszłym roku udostępniona zostanie online.

Publikacja jest współfinansowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.