Aktualności

Sławomir Filipowicz nowym dyrektorem AP w Suwałkach

Z dniem 1 sierpnia br., Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk powołał Pana Sławomira Filipowicza na stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach

 

W imieniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych powołanie wręczył jego zastępca dyrektor Ryszard Wojtkowski.

01 Sierpnia 2022
Dyrektor Wojkowski i dyrektor Filipowicz podają sobie ręce, obok stoi dyrektor Radziwonowicz.

Z dniem 1 sierpnia br., Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk powołał Pana Sławomira Filipowicza na stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach

 

W imieniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych powołanie wręczył jego zastępca dyrektor Ryszard Wojtkowski.

Sławomir Filipowicz to historyk, archiwista i społecznik. W 1988 r. uzyskał tytuł magistra historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ze specjalnością archiwalną. Wiedzę w zakresie archiwistyki pogłębiał na studiach podyplomowych na tej samej uczelni w roku akademickim 1995/96 oraz uczestnicząc w 1999 r. w kursie „Archival Automation” na CEU Summer Uniwersity w Budapeszcie. W latach 1988-1990 pracował w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. Od 1990 r. jest związany zawodowo z Archiwum Państwowym w Suwałkach.

Uczestniczył w pracach gremiów metodycznych i grup roboczych w dziedzinie archiwistyki, w tym Centralnej Komisji Metodycznej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych (w latach 2009-2013 i 2019-2021 jako członek, w latach 2013-2016 jako przewodniczący). Od 1995 r. zaangażowany w projekt rejestracji i popularyzacji źródeł archiwalnych dotyczących Suwalszczyzny w zasobnie archiwów litewskich i białoruskich, w tym w ramach programu „Reconstitution of the Memory of Poland”.

Autor referatów na konferencjach, publikacji naukowych i popularno-naukowych z dziedziny archiwistyki oraz źródłoznawstwa, organizator, autor i współautor wystaw archiwalnych. Pasjonat i popularyzator historii regionu, okresowo nauczyciel historii. Od początku pracy zawodowej zaangażowany w edukację zawodową archiwistów na kursach kancelaryjno-archiwalnych. Autor i współautor wdrożeń systemów kancelaryjnych w jednostkach różnych branż. Członek i przewodniczący społecznej Rady ds. Kultury przy Prezydencie Miasta Suwałk. W 2001 r. odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Poprzedni dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach Tadeusz Radziwonowicz z dniem 28 lipca 2022 r. odszedł na zasłużoną emeryturę.