Aktualności

Sławomira Krupa dyrektorem Archiwum Państwowego w Katowicach

Z dniem 7 marca br., Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk powołał Panią Sławomirę Krupę na stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach


Sławomira Krupa ukończyła historię ze specjalizacją archiwalną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 1994 roku jest pracownikiem Archiwum Państwowego w Katowicach. W latach 1998-2011 była kierownikiem Oddziału opracowania zasobu archiwalnego, a od 2011 roku zastępcą dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach.

07 Marca 2022

Z dniem 7 marca br., Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk powołał Panią Sławomirę Krupę na stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach


Sławomira Krupa ukończyła historię ze specjalizacją archiwalną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 1994 roku jest pracownikiem Archiwum Państwowego w Katowicach. W latach 1998-2011 była kierownikiem Oddziału opracowania zasobu archiwalnego, a od 2011 roku zastępcą dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach.

W latach 2004-2008 przewodniczyła zespołowi naukowemu ds. opracowania wskazówek metodycznych dla dokumentacji wytworzonej przez sądy, prokuraturę i notariat. W latach 2006-2016 była członkiem Centralnej Komisji Metodycznej, a w latach 2012-2015 brała udział w pracach Rady do spraw informatyzacji i digitalizacji archiwów.

Jest autorką i współautorką opracowań i artykułów z zakresu archiwistyki i historii Górnego Śląska, w tym: „Z dokumentem przez dzieje. Raciborskie archiwa i archiwalia”, Katowice 2017; „Inwentarz zespołu Akta miasta Katowic”, Katowice 2012; „Z dziejów Temidy Na Górnym Śląsku”, Katowice 2008 (współautorka); „Właściciele koszęcińskiego pałacu oraz ich siedziba w okresie od XVII wieku do 1945 roku. Zarys dziejów”, Katowice 2019 (współautorka).

Poprzedni dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach dr hab. Piotr Greiner z dniem 20 lutego 2022 r. odszedł na zasłużoną emeryturę.