Aktualności

Spotkanie dotyczące konserwacji najstarszej księgi metrykalnej z Tychów

Już dziś o godzinie 18:00 w Muzeum Miejskim w Tychach odbędzie się spotkanie poświęcone pracom nad zabezpieczeniem najstarszej księgi metrykalnej z Tychów pochodzącej z lat 1677–1710, które zostały realizowane w ramach konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych”

24 Marca 2022
Karta księgi podczas czyszczenia. Widoczne okruchami z wytartych gumką fragmentów.

Już dziś o godzinie 18:00 w Muzeum Miejskim w Tychach odbędzie się spotkanie poświęcone pracom nad zabezpieczeniem najstarszej księgi metrykalnej z Tychów pochodzącej z lat 1677–1710, które zostały realizowane w ramach konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych”

Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu „Mozaika górnośląska”.  Spotkanie będzie można śledzić na żywo na facebookowym profilu Muzeum Miejskiego w Tychach.

Księgę przechowuje obecnie Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach. Zawiera ona głównie dane mieszkańców Tychów i tworzących się przysiółków tej wsi oraz sąsiednich Paprocan, ale również osób pochodzących z innych miejscowości. Poza zapisami metrykalnymi pochodzącymi z lat 1677–1710, w księdze znajdują się również cenne inwentarze dotyczące kościoła i parafii św. Marii Magdaleny.

O konserwacji obiektu opowiedzą konserwatorki dr Katarzyna Kwaśniewicz oraz Danuta Skrzypczyk. Uczestnicy spotkania dowiedzą się: co to są dudki, format „folio fracto” oraz „oprawa mnisza” oraz na jakim papierze i jakim atramentem zostały zapisane karty księgi. Konserwatorki zaprezentują także efekty swoich prac.

Trzecim gościem wydarzenia będzie dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach – dr Wojciech Schäffer, który jest autorem wniosku o dofinansowanie prac w ramach ogólnopolskiego konkursu „Wspieranie działań archiwalnych″. Projekt zajął 3 miejsce na 17 wniosków dofinansowanych w 2021 roku.


Konkurs dotacyjny pn. „Wspieranie działań archiwalnych” organizowany jest przez Archiwa Państwowe od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie podmiotów, które wytwarzają i gromadzą materiały archiwalne wchodzące w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Przyznawane środki pozwalają na realizację projektów z zakresu opracowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów archiwalnych. O przyznanie dotacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych ubiegać się mogą m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

W ramach przeprowadzonych edycji konkursów w latach 2016-2021 dofinansowano 120 projektów. Łączna wysokość przekazanych środków wynosi obecnie ponad 5,6 mln zł.

fot. Katarzyna Kwaśniewicz