Aktualności

Spotkanie dyrektorów archiwów narodowych w Sztokholmie

W dniach 25-26 maja w Sztokholmie w ramach szwedzkiej prezydencji w Unii Europejskiej odbywa się kolejne 45. spotkanie dyrektorów archiwów narodowych (EBNA) oraz 32. posiedzenie ekspertów tworzących Europejską Grupę Archiwalną (EAG). Tematem wiodącym tegorocznych obrad jest Demokracja i dostępność (Democracy and Accessibility)

26 Maja 2023

W dniach 25-26 maja w Sztokholmie w ramach szwedzkiej prezydencji w Unii Europejskiej odbywa się kolejne 45. spotkanie dyrektorów archiwów narodowych (EBNA) oraz 32. posiedzenie ekspertów tworzących Europejską Grupę Archiwalną (EAG). Tematem wiodącym tegorocznych obrad jest Demokracja i dostępność (Democracy and Accessibility)

W spotkaniach obu gremiów uczestniczy Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk oraz na specjalne zaproszenie organizatorów, przewodniczący Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy dr Anatolij Chromow.

W trakcie posiedzeń wymienionych gremiów dyskutowane będą bieżące wydarzenia i projekty realizowane przez archiwa UE. Obecność przedstawiciela archiwów Ukrainy będzie też okazją do przekazania najnowszych informacji o sytuacji archiwów ukraińskich.