Aktualności

Spotkanie europejskich gremiów archiwalnych w Berlinie

W dniach 24 26 sierpnia br. odbyło się w Berlinie kolejne spotkanie Europejskiej Rady Archiwistów Narodowych (EBNA) oraz Europejskiej Grupy Archiwalnej (EAG). Wspólnie z szefami zarządów archiwalnych UE uczestniczył w nim Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, dr Paweł Pietrzyk. Na zaproszenie organizatorów w konferencji wziął dodatkowo udział przewodniczący Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy, dr Anatolij Chromow

30 Sierpnia 2022
Dach budynku ozdobiony rzeźbami. Na wieży dachu powiewa na wietrze flaga Unii Europejskiej. W tle panorama miasta.

W dniach 24 26 sierpnia br. odbyło się w Berlinie kolejne spotkanie Europejskiej Rady Archiwistów Narodowych (EBNA) oraz Europejskiej Grupy Archiwalnej (EAG). Wspólnie z szefami zarządów archiwalnych UE uczestniczył w nim Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, dr Paweł Pietrzyk. Na zaproszenie organizatorów w konferencji wziął dodatkowo udział przewodniczący Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy, dr Anatolij Chromow

Tematem wiodącym obrad było zagadnienie kultury pamięci w działalności archiwów narodowych w poszczególnych krajach. Dr Pietrzyk wygłosił prezentację pt. „Kultura pamięci w działalności polskich archiwów państwowych”. W swoim wystąpieniu prezentował archiwa państwowe jako instytucje pamięci, które realizują inicjatywy i projekty kształtujące pamięć historyczną obywateli oraz ich poczucie tożsamości narodowej. Podkreślił znaczenie zrealizowanych obchodów rocznicowych, akcji społecznych (np. projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej”), jak też inicjatyw międzynarodowych odwołujących się do wspólnej przeszłości i pamięci historycznej Europy Środkowo-Wschodniej (100. rocznica wojny polsko-bolszewickiej, program UNESCO „Pamięć Świata”, inauguracja cyklu konferencji „Europejskie Colloquia Archiwalne”).

Analogiczne wystąpienia wygłosili przedstawiciele Belgii, Francji, Hiszpanii, Norwegii, Rumunii, Słowenii, Szwajcarii, Węgier oraz Ukrainy. Wszystkie teksty zostaną opublikowane w wydawanym przez Archiwum Federalne czasopiśmie archiwalnym „Forum”.