Aktualności

Spotkanie instytucji zrzeszonych w Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

10 Grudnia 2020


9 grudnia 2020 r. odbyło się spotkanie online instytucji zrzeszonych w Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Jego celem było między innymi omówienie dotychczasowej i przyszłej współpracy z instytucjami krajowymi

Jednym z zaproszonych gości był Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, który przedstawił informacje o wsparciu udzielonym instytucjom w tym roku. W swoim wystąpieniu przyznał też, że z powodu pandemii, wsparcie to było ograniczone, głównie ze względu na brak możliwości zapewnienia pomocy udzielanej zwykle przez pracowników Archiwów Państwowych.

Dr Paweł Pietrzyk zapewnił o gotowości Archiwów Państwowych do współpracy, w tym do wznowienia wyjazdów pracowników do instytucji polonijnych, gdy tylko będzie to możliwe oraz przedstawił główne kierunki działań zaplanowanych na rok 2021.

Zainicjowana w 1978 r. Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie zrzesza polskie instytucje poza krajem. Jej działalność koncentruje się na organizowaniu corocznych sesji plenarnych, ułatwianiu wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami członkowskimi i podejmowaniu wspólnych inicjatyw w celu ochrony, popularyzacji i rozwoju kultury polskiej za granicą. W skład Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie wchodzą polonijne instytucje kulturalne m.in. z Francji, Szwajcarii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Węgier, USA, Kanady, Argentyny i Australii.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wraz z podległymi Archiwami Państwowymi, działając przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od blisko 20 lat otacza opieką polskie instytucje polonijne przechowujące materiały archiwalne stanowiące narodowy zasób archiwalny. Działaniami objętych jest ponad 20 najważniejszych instytucji polonijnych rozsianych po całym świecie. Główne formy pomocy to ewidencjonowanie, opracowanie i digitalizacja przechowywanych tam zbiorów archiwalnych, doradztwo fachowe, organizacja staży w Archiwach Państwowych w Polsce dla pracowników instytucji polonijnych, zakup opakowań archiwalnych i konserwacja zasobu oraz upowszechnianie informacji na temat zbiorów archiwalnych instytucji polonijnych.

Zobacz więcej informacji o pomocy instytucjom polonijnym w latach poprzednich.