Aktualności

Spotkanie promujące nowy tom Rocznika Augustowsko-Suwalskiego

20 Lutego 2020


Wczoraj w Archiwum Państwowym w Suwałkach odbyła się promocja nowego XIX tomu rocznika Augustowsko-Suwalskiego

Spotkanie poprowadził Andrzej Matusiewicz, znany lokalny historyk, regionalista oraz redaktor naczelny tegorocznego wydania rocznika, wspierany przez Prezesa Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego dr. Macieja Ambrosiewicza, który oficjalnie otworzył spotkanie i powitał licznie zgromadzonych gości. Zawartość rocznika przedstawił Grzegorz Mackiewicz, wskazując na wysoki poziom merytoryczny tegorocznego periodyku. Z wykładem na temat historii herbu miasta Suwałk wystąpił Sławomir Filipowicz, pracownik Archiwum Państwowego w Suwałkach.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli archiwiści z Regionalnego Archiwum Państwowego w Kownie na czele z Gintarasem Druckusem, dyrektorem kowieńskiego archiwum.

Prezes Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego dr Maciej Ambrosiewicz rozpoczynający spotkanie

Widownia spotkania promocyjnego.
Spotkanie promocyjne XIX tomu Rocznika Augustowsko-Suwalskiego, fot. AP Suwałki.

W XIX tomie Rocznika Augustowsko-Suwalskiego znalazły się artykuły trzech pracowników Archiwum Państwowego w Suwałkach: praca Sławomira Filipowicza na temat blasków i cieni działalności kamedułów wigierskich, artykuł Marka Sidora o Krzysztofie Zygmuncie – wybitnym przedstawicielu rodu Paców oraz tekst Łukasza Wnukowskiego opisujący działalność niemieckiego Korpusu Ochotniczego  Karla Diebitscha okupującego w 1919 r. ziemię suwalską.

Rocznik ukazał się dzięki wparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Fundacji “Wigry PRO” oraz suwalskich firm  Malow – Litpol oraz SABO Stobud. Spotkanie zostało zorganizowanie przez Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe, Archiwum Państwowe w Suwałkach i Muzeum Okręgowe.