Aktualności

Spotkanie ze świadkami historii w szczecińskim archiwum

10 Lutego 2020


W ubiegłym tygodniu w Archiwum Państwowym w Szczecinie odbyło się spotkanie młodzieży szkolnej z Panią Zofią Wojewnik prezes Związku Sybiraków Oddział w Szczecinie oraz Panią Anielą Bandżmierą, które podzieliły się wspomnieniami sprzed 80 lat, kiedy jako dzieci zostały wraz rodzinami wywiezione na Syberię


Zofia Wojewnik prezes szczecińskiego oddziału Związku Sybiraków, fot. Dariusz Witulski.

W tym roku mija 80. rocznica masowych sowieckich deportacji Polaków na Syberię. Według szacunków wywieziono wówczas około 140 tys. polskich obywateli. Wielu z nich nie przeżyło drogi, umierając w czasie transportu w dramatycznych warunkach z wyczerpania i głodu. Wielu nie wróciło nigdy do kraju, pozostając na zawsze „na nieludzkiej ziemi”.

Wypełniona sala. Archiwista wyświetla stronę Archiwa Rodzinne Niepodległej.
Prezentacja strony internetowej projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej, fot. Dariusz Witulski.

O tych tragicznych wydarzeniach, widzianych z perspektywy dziecka opowiedziała młodzieży ze szczecińskich Liceów Ogólnokształcących IX i III Pani Aniela Bandżmiera. Została ona wraz z matką i innymi członkami rodziny zesłana na Syberię jako 1,5 roczne dziecko i wróciła do Polski w wieku 8 lat. Jej rodzina trafiła na Pomorze Zachodnie, osiedlając się w Łobzie.

Aniela Bandżmiera podczas swojej opowieści.
Aniela Bandżmiera opowiada o zesłaniu na Syberię, fot. Dariusz Witulski.

Młodzież ogląda zdjęcia i dokumenty Związku Sybiraków Oddział w Szczecinie.
Prezentacja zdjęć i dokumentów Związku Sybiraków Oddział w Szczecinie, fot. Dariusz Witulski.

W zeszłym roku Archiwum Państwowe w Szczecinie rozpoczęło przejmowanie dokumentacji Związku Sybiraków Oddział w Szczecinie. Dzięki temu ta cenna dokumentacja zostanie wieczyście zabezpieczona dla przyszłych pokoleń.