Aktualności

„Spotkanie ze źródłem archiwalnym” poświęcone Ukrainie i Ukraińcom

25 Listopada 2019


W środę 27 listopada 2019 r. o godzinie 16.00, w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 57, odbędzie się „Spotkanie ze źródłem archiwalnym” pt. „Ukraina i Ukraińcy w źródle archiwalnym”.

Organizatorami spotkania są: Archiwum Państwowe w Kielcach i Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Spotkanie objęte jest patronatem medialnym Platformy Informacji Kulturalnej województwa świętokrzyskiego z Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.

Plakat promocyjny wydarzenia

Podczas spotkania wystąpią:

Prof. dr hab. Adam Massalski(Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie), Szkoły średnie Komisji Edukacji Narodowej w Wydziale Ukraińskim 1773-1795,

Dr Roman Masyk(Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki), Materiały do gospodarki Drugiej Rzeczypospolitej w archiwach lwowskich,

Dr Rościsław Melnyk (Politechnika Lwowska), Źródła do dziejów Nowej Galicji w zasobie Centralnego Państwowego Historycznego Archiwum Ukrainy we Lwowie,

Agnieszka Zięba-Dąbrowska(doktorantka Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Działalność profesorów historii literatury polskiej w Lwowskim Towarzystwie Literackim im. Adama Mickiewicza w latach 1901-1936,

Agnieszka Szczerba, (Archiwum Państwowe w Kielcach), Współpraca Kielce-Winnica w świetle źródeł Archiwum Państwowego w Kielcach.

Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa: Ukraina – dawniej i dziś przygotowana przez Ewę Lewicką i Elżbietę Woźniczkę (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach).

W trakcie seminarium dostępny będzie również punkt konsultacyjny „Archiwa Rodzinne Niepodległej”, przy którym można będzie zasięgnąć porad, jak gromadzić i jak zadbać o prywatne zbiory rodzinne.

Z publikacjami Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, Wydawnictwa „Arslibris” w Końskich oraz Księgarni „Światowid” w Kielcach, będzie można zapoznać się i zakupić wybrane przez siebie pozycje przy stoisku wydawniczym.

Film promujący wydarzenie do zobaczenia na stronie Platformy Informacji Kulturalnej.