Aktualności

„Spotkanie ze źródłem archiwalnym” w Archiwum Państwowym w Kielcach

11 Września 2019


Dzisiaj o godzinie 16.00, w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach, odbędzie się kolejne „Spotkanie ze źródłem archiwalnym”. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbywających się w roku 2019 pod hasłem Polski splot.

Tym razem tematem spotkania będzie „Kultura ludowa Bodzentyna w źródle archiwalnym”. Podczas wydarzenia wystąpią:

  • Mgr Marcin Sikorski (dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie), który opowie zebranym o historii zespołów folklorystycznych w gminie Bodzentyn,
  • Dr Krzysztof Karbownik (Muzeum Wsi Kieleckiej) z wykładem „Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie”,
  • Dr Justyna Staszewska (Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, oddział Muzeum Wsi Kieleckiej), która zaprezentuje bogatą tematykę tradycji tkackich w Bodzentynie,
  • Tomasz Świątkowski (student, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), który przybliży dawne zwyczaje i obyczaje ludowe mieszkańców Bodzentyna.

Spotkaniu towarzyszyć będą wystawy: „Ślady dziewiętnastowiecznego tkactwa w źródłach przechowywanych przez Archiwum Państwowe w Kielcach” przygotowana przez Iwonę Pogorzelską (Archiwum Państwowe w Kielcach) oraz „Nie tracąc wątku – tkactwo bodzentyńskie w zbiorach Muzeum Wsi Kieleckiej” opracowana przez dr. Krzysztofa Karbownika (Muzeum Wsi Kieleckiej).

Pismo wójta gminy w Sieciechowie przesyłające wzór znaku stosowanego na postawach sukna, wyrabianych w tamtejszej fabryce, znaki DS. oznaczają Dominium Sieciechów, 1818 r., AP Kielce, Rząd Gubernialny Radomski, sygn.3937

Wykaz fabryk, rękodzielni i rzemieślników znajdujących się w mieście Żarkach spisany w 1832 roku wraz z próbkami materiałów ze znakami cechowymi, AP Kielce, Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 3919

Poza wystąpieniami prelegentów zaprezentują się także artyści ludowi: Jan Durlik z Wilkowa z prezentacją okolicznościowego wiersza autorskiego oraz zespół ludowy „Wilkowianie”.

W trakcie seminarium dostępny będzie punkt konsultacyjny „Archiwa Rodzinne Niepodległej”, przy którym można będzie zasięgnąć porad jak gromadzić i jak dbać o prywatne zbiory rodzinne.

Przy stoisku wydawniczym będzie można zapoznać się z publikacjami Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, Wydawnictwa „Arslibris” w Końskich oraz Księgarni „Światowid” w Kielcach i zakupić wybrane przez siebie pozycje.

Organizatorami spotkania są: Archiwum Państwowe w Kielcach, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Muzeum Wsi Kieleckiej. Spotkanie objęte zostało patronatem Starosty Kieleckiego oraz patronatem medialnym Platformy Informacji Kulturalnej województwa świętokrzyskiego z Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.