Aktualności

Srebrny BohaterON dla Archiwum Akt Nowych!

W piątek rozdano Nagrody BohaterONy 2022 im. Powstańców Warszawskich. Srebrny BohaterON w kategorii Instytucja trafił do jednego z Archiwów Państwowych – Archiwum Akt Nowych! Archiwum zostało nagrodzone „za aktywną działalność w zakresie ratowania i zabezpieczania polskich historycznych archiwaliów”. Gratulujemy!

Nagroda BohaterONy im. Powstańców Warszawskich to wyróżnienie dla osób i instytucji, których działania w szczególny sposób promowały wiedzę o historii Polski XX wieku (z lat 1918-1989) oraz edukację historyczno-patriotyczną, a także współczesny wyraz patriotyzmu i wcielania w życie wartości, jakimi kierowali się Powstańcy Warszawscy.

Została ustanowiona, aby pokazać pracę firm, organizacji pozarządowych, instytucji i osób prywatnych na rzecz pielęgnowania pamięci o dziejach Polski i jej bohaterach, a także zachęcić innych do promocji pięknej i nierzadko trudnej historii naszego kraju.

28 Listopada 2022
Gala rozdania nagród. Na scenie laureaci. W tle ekran z informacją o nagrodzie dla Archiwum Akt Nowych.

W piątek rozdano Nagrody BohaterONy 2022 im. Powstańców Warszawskich. Srebrny BohaterON w kategorii Instytucja trafił do jednego z Archiwów Państwowych – Archiwum Akt Nowych! Archiwum zostało nagrodzone „za aktywną działalność w zakresie ratowania i zabezpieczania polskich historycznych archiwaliów”. Gratulujemy!

Nagroda BohaterONy im. Powstańców Warszawskich to wyróżnienie dla osób i instytucji, których działania w szczególny sposób promowały wiedzę o historii Polski XX wieku (z lat 1918-1989) oraz edukację historyczno-patriotyczną, a także współczesny wyraz patriotyzmu i wcielania w życie wartości, jakimi kierowali się Powstańcy Warszawscy.

Została ustanowiona, aby pokazać pracę firm, organizacji pozarządowych, instytucji i osób prywatnych na rzecz pielęgnowania pamięci o dziejach Polski i jej bohaterach, a także zachęcić innych do promocji pięknej i nierzadko trudnej historii naszego kraju.