Aktualności

Strategia rozwoju Archiwów Państwowych na lata 2021-2030

26 Października 2021


W dniach 21-22 października br. w Augustowie odbyła się narada dyrektorów Archiwów Państwowych. Podczas spotkania ogłoszona i omówiona została „Strategia rozwoju Archiwów Państwowych na lata 2021-2030”

Slajd z komunikatem dotyczącym strategii

Komunikatem z 21 października 2021 r., w pierwszym dniu narady, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk ogłosił nowy dokument, wskazujący strategiczne cele i kierunki rozwoju państwowej sieci archiwalnej na lata 2021-2030.

Naczelny Dyrektor przemawia do dyrektorów siedzących na sali.
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk ogłasza „Strategię rozwoju Archiwów Państwowych na lata 2021-2030”, fot. Agnieszka Wysocka Photography.

Dyrektorzy siedzą na sali.
Narada dyrektorów Archiwów Państwowych 2021, fot. Agnieszka Wysocka Photography.

Misja Archiwów Państwowych pozostaje niezmienna. Jest nią „trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie do nich powszechnego dostępu w celu wspierania rozwoju państwa i społeczeństwa obywatelskiego”. Zapisana w dokumencie wizja Archiwów Państwowych przedstawia je jako organizację o strukturze sieci, dążącą do zrównoważonego rozwoju, jako instytucję dbającą o przeszłość, osadzoną w teraźniejszości, nastawioną na przyszłość. Archiwa Państwowe przyszłości to:

 • ekologicznie budownictwo
 • bezpiecznie i nowoczesne magazyny
 • profesjonalne centra kompetencji
 • innowacyjne systemy teleinformatyczne
 • inteligentne narzędzia
 • archiwa otwarte
 • kompetentne kadry
 • nowoczesne zarzadzanie
 • działalność edukacyjna
 • kanony działalności archiwalnej
 • nowoczesna marka
Dyrektorzy siedzą na sali.
Dyrektorzy siedzą na sali.

Naczelny Dyrektor przemawia do dyrektorów siedzących na sali.
Narada dyrektorów Archiwów Państwowych 2021, fot. Agnieszka Wysocka Photography.

W Strategii zdefiniowano także 3 nadrzędne cele strategiczne:

Grafik z celami: Dziedzictwo Archiwalne. Narodowy zasób archiwalny jako szeroko rozpoznawalna, powszechnie dostępna i ważna część dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury. Kompetentne Kadry. Fundamentem funkcjonowania i rozwoju Archiwów Państwowych oraz ich pozytywnego wizerunku. Nowoczesny Urząd. Archiwa Państwowe sprawnym, nowoczesnym urzędem i silną organizacją działającą w sieci (Power-Of-One. W jedności siła).

W kolejnym dniu spotkania strukturę i zakres Strategii przedstawiła Joanna Chojecka, przewodnicząca Komitetu Sterującego ds. opracowania Strategii, dyrektor Departamentu Popularyzacji Działalności Archiwalnej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. System zarządzania realizacją Strategii oraz plan jej wdrożenia zaprezentowała Magdalena Sadza, dyrektor Departamentu Organizacji Archiwów Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Naczelny Dyrektor odczytuje coś z kartki. 7 dyrektorów siedzi obok za stołem konferencyjnym.
Drugi dzień narady dyrektorów Archiwów Państwowych 2021. Od lewej: Paweł Pietrzyk (Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych),  Agnieszka Krecho (Naczelnik Wydziału Kadr i Rozwoju Zawodowego NDAP), Agata Bednarczyk (dyrektor Departamentu Rozwoju Archiwów NDAP), Karol Krawczyk (dyrektor Departamentu Informatyzacji Archiwów NDAP), Lucyna Harc (zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych), Joanna Chojecka (dyrektor Departamentu Popularyzacji Działalności Archiwalnej NDAP), Magdalena Sadza (dyrektor Departamentu Organizacji Archiwów NDAP), Anna Jastrzębska-Pawlak (dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego NDAP).

Podczas spotkania wybrano także przedstawicieli dyrektorów Archiwów Państwowych do Komitetu Sterującego ds. realizacji Strategii rozwoju Archiwów Państwowych w latach 2021-2030, któremu będzie przewodniczył Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Do tego strategicznego gremium członkowie Komitetu Sterującego wypracowującego Strategię w latach 2020-2021 wyłonili Mariusza Olczaka, dyrektora Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Z kolei dyrektorzy Archiwów Państwowych na naradzie w Augustowie w głosowaniu wybrali kolejnego członka nowego Komitetu Sterującego – dr. Tomasza Matuszaka, dyrektora Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Naczelny Dyrektor podpisuje pamiątkowy plakat
Narada dyrektorów Archiwów Państwowych 2021. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk podpisuje pamiątkowy plakat z ogłoszenia Strategii, fot. Agnieszka Wysocka Photography.

Dyrektor Rutkowska podpisuje pamiątkowy plakat.
Narada dyrektorów Archiwów Państwowych 2021. Pamiątkowy plakat podpisuje Wiesława Rutkowska (dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach), fot. Agnieszka Wysocka Photography.

Dyrektor Wajs podpisuje pamiątkowy plakat.
Narada dyrektorów Archiwów Państwowych 2021. Pamiątkowy plakat podpisuje Huber Wajs (dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych), fot. Agnieszka Wysocka Photography.

Dyrektor Herdzin podpisuje pamiątkowy plakat.
Narada dyrektorów Archiwów Państwowych 2021. Pamiątkowy plakat podpisuje Beata Herdzin (dyrektor Archiwum Państwowego w Toruniu), fot. Agnieszka Wysocka Photography.

Dyrektor Lenart podpisuje pamiątkowy plakat.
Narada dyrektorów Archiwów Państwowych 2021. Pamiątkowy plakat podpisuje Mirosław Lenart (dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu), fot. Agnieszka Wysocka Photography.

Strategia, jej założenia i zakres oraz sposób jej realizacji, w tym zakres przyszłych projektów i programów strategicznych, zostały szeroko omówione i przedyskutowane przez kierownictwo Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i dyrektorów Archiwów Państwowych w dalszej części spotkania.

„Strategia rozwoju Archiwów Państwowych na lata 2021-2030”

Zdjęcie zbiorowe.
Narada dyrektorów Archiwów Państwowych 2021. W górnym rzędzie od lewej: Piotr Wierzbicki (dyrektor Archiwum Państwowego w Częstochowie), Karol Krawczyk (dyrektor Departamentu Informatyzacji Archiwów NDAP), Tomasz Piekarski (dyrektor Archiwum Państwowego w Płocku), Krzysztof Kowalczyk (dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie), Huber Wajs (dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych), Anna Jastrzębska-Pawlak (dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego NDAP), Marek Kietliński (dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku), Sławomira Krupa (zastępca dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach), Magdalena Sadza (dyrektor Departamentu Organizacji Archiwów NDAP), Jakub Żygawski (dyrektor Archiwum Państwowego w Zamościu), Bartosz Górecki (dyrektor Archiwum Państwowego w Łodzi), Janusz Gołaszewski (dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu), Piotr Dymmel (dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie), Tomasz Matuszak (dyrektor Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim), Eugeniusz Borodij (dyrektor Archiwum Państwowego w Bydgoszczy), Paweł Pietrzyk (Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych), Paweł Dudek (dyrektor Archiwum Państwowego w Rzeszowie), Piotr Zawilski (dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego), Tadeusz Radziwonowicz (dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach), Henryk Krystek (dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu), Wojciech Krawczuk (dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie), Mirosław Lenart (dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu), Norbert Kasparek (dyrektor Archiwum Państwowego w Olsztynie), Mariusz Olczak (dyrektor Archiwum Akt Nowych), Kazimierz Jaroszek (dyrektor Archiwum Państwowego w Radomiu), Ryszard Wojtkowski (zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych), Grzegorz Welik (dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach), Anna Laszuk (koordynator Departamentu Archiwistyki NDAP). W dolnym rzędzie siedzą od lewej: Joanna Chojecka (dyrektor Departamentu Popularyzacji Działalności Archiwalnej NDAP), Katarzyna Królczyk (dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie), Elżbieta Surma-Jończyk (dyrektor Archiwum Państwowego w Częstochowie), Elżbieta Laska (dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu), Agata Bednarczyk (dyrektor Departamentu Rozwoju Archiwów NDAP), Wiesława Rutkowska (dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach), Beata Herdzin (dyrektor Archiwum Państwowego w Toruniu), Małgorzata Janusz (dyrektor Archiwum Państwowego w Malborku), Grażyna Schlender (dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu), Monika Jurgo (dyrektor Archiwum Państwowego w Warszawie), Lucyna Harc (zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych), Elżbieta Olender (dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie), Katarzyna Sadurska (w zastępstwie dyrektora Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim), Beata Grelewicz (w zastępstwie dyrektora Archiwum Państwowego w Zielonej Górze), fot. Agnieszka Wysocka Photography.

Zdjęcie zbiorowe.
Narada dyrektorów Archiwów Państwowych 2021. Od lewej: Anna Laszuk (koordynator Departamentu Archiwistyki NDAP), Magdalena Sadza (dyrektor Departamentu Organizacji Archiwów NDAP), Joanna Chojecka (dyrektor Departamentu Popularyzacji Działalności Archiwalnej NDAP), Agata Bednarczyk (dyrektor Departamentu Rozwoju Archiwów NDAP), Paweł Pietrzyk (Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych), Ryszard Wojtkowski (zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych), Lucyna Harc (zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych), Karol Krawczyk (dyrektor Departamentu Informatyzacji Archiwów NDAP), Katarzyna Świątek (główny specjalista w NDAP), fot. Agnieszka Wysocka Photography.