Aktualności

Szkolenia z ADE

07 Grudnia 2020


W dniu 2 grudnia 2020 r. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zorganizowała szkolenie z zakresu przejmowania materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej za pomocą systemu ADE. W spotkaniu brało udział 183 pracowników Archiwów Państwowych

Ze względu na obecny stan epidemiczny szkolenie odbyło się w formie zdalnej na platformie Ms Teams. W ramach przeprowadzonego spotkania swe wystąpienia wygłosili również przedstawiciele  Narodowego Archiwum Cyfrowego i Archiwum Państwowego w Katowicach.

Kolejne szkolenie, przeznaczone dla administratorów lokalnych ADE z poszczególnych Archiwów Państwowych, odbędzie się 10 grudnia 2020 r. Spotkanie poświęcone zostanie zarządzaniu systemem ADE.

Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE) to kolejny element w łańcuchu cyfryzacji naszego państwa. Umożliwia on przejmowanie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej z różnych źródeł, w tym z systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, funkcjonujących w jednostkach administracji publicznej. Jest on centralnym systemem wszystkich Archiwów Państwowych, działających w całej Polsce.