Aktualności

Szkolenie ADE

02 Lutego 2021


Zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone systemowi Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE) w dniu 18 lutego 2021 r. o godz. 10:00. Spotkanie dedykowane jest pracownikom państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnym za przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwów Państwowych

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, spotkanie przeprowadzone zostanie w formule zdalnej za pomocą aplikacji MS TEAMS.

Uczestnikom przybliżone zostaną podstawy teoretyczne związane z dokumentem elektronicznym, paczką archiwalną i systemami EZD funkcjonującymi w administracji publicznej. Zaprezentowany zostanie również system ADE i dedykowany portal szkoleniowy, a także omówione zostaną wszystkie kwestie dotyczące przekazywania materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej do właściwych Archiwów Państwowych. Program szkolenia zostanie przesłany mailowo do osób, które zostaną zarejestrowane.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o rejestrację za pomocą formularza zgłoszeniowego w terminie do 15 lutego 2021 r. do końca dnia.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie organizowanymi przez NDAP spotkaniami informacyjnymi dotyczącymi systemu ADE, ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. W przyszłości planowane są kolejne edycje spotkań. Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej.

W razie problemów prosimy o kontakt mailowy pod adresem szkolenia.ADE@archiwa.gov.pl.


System ADE umożliwia przechowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej. Jest odpowiedzią Archiwów Państwowych na potrzeby współczesnego, cyfrowego świata i kolejnym elementem w łańcuchu cyfryzacji kraju. Dzięki niemu materiały powstające obecnie w postaci elektronicznej zostaną właściwie zabezpieczone i zdeponowane w jednym miejscu, a dostęp do nich będzie miał każdy zainteresowany.