Aktualności

Termomodernizacja Archiwów: umowy na opracowanie inwentaryzacji budowlanej oraz audyty energetyczne

01 Października 2021


W tym tygodniu zostały podpisane umowy na opracowanie inwentaryzacji budowlanej oraz audyty energetyczne dla 22 budynków Archiwów Państwowych

Wykonawcy, wyłonieni w przetargu nieograniczonym, zrealizują zadania w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych obiektów Archiwów Państwowych w Polsce – etap I – przygotowanie dokumentacji”. Na przeprowadzenie inwentaryzacji i audytów przewidziano trzy miesiące. Prace wykonają firmy TERMODOM z Jordanowa oraz M. W. NIEMIEC FIRMA PROJEKTOWA z Cieszyna.

Powstała w ich wyniku dokumentacja będzie niezbędna do przygotowania projektów budowlanych, a następnie przeprowadzenia remontów zwiększających wydajność energetyczną budynków Archiwów Państwowych.

Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna…” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. W jego wyniku budynki należące do sieci Archiwów Państwowych przejdą kompleksową modernizację energetyczną. Inwestycja ma znaczenie strategiczne zarówno dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, jak i stworzenia odpowiednich warunków do przechowywania państwowego zasobu archiwalnego – w tym również narodowego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Więcej informacji w zakładce Termomodernizacja.