Aktualności

Traktaty MSZ w zasobie Archiwów Państwowych

Wczoraj w gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbyło się uroczyste przekazanie materiałów departamentu prawnotraktatowego z archiwum wyodrębnionego MSZ do zasobu Archiwów Państwowych. Do Archiwum Akt Nowych trafiło około 700 dokumentów, w tym kończący wojnę polsko-bolszewicką Traktat ryski – wpisany na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata

31 Marca 2023
5 osób stoi na ściance.

Wczoraj w gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbyło się uroczyste przekazanie materiałów departamentu prawnotraktatowego z archiwum wyodrębnionego MSZ do zasobu Archiwów Państwowych. Do Archiwum Akt Nowych trafiło około 700 dokumentów, w tym kończący wojnę polsko-bolszewicką Traktat ryski – wpisany na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata

Przekazania dokonali wiceministrowie spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk i Arkadiusz Mularczyk. Cenne historyczne dokumenty do zasobu Archiwów Państwowych przejęli Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk oraz dyrektor Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak.

– Bardzo się cieszę, że nie tylko Traktat ryski, ale cały departament traktatowy trafił do Archiwów Państwowych – mówił Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. – Właściwe zabezpieczenie jest rzeczą zasadniczą do tego, byśmy mogli dokumenty przekazać przyszłym pokoleniom. Równie ważne jest to, żeby one były jak najszybciej i jak najpełniej udostępniane i to też już się stało. W międzyczasie całość tego departamentu została w Archiwum zeskanowana. Skany zostały przekazane z powrotem do Archiwum MSZ, także archiwum też będzie mogło cały czas na bieżąco z tych dokumentów korzystać. A niezależnie od tego już trafiły one do portalu szukajwarchiwach.gov.pl.

Wśród przekazanych dokumentów znajdują się umowy międzynarodowe o kluczowym znaczeniu dla historii państwa polskiego – między innymi traktaty sojusznicze z Rumunią i Francją z 1921 r. oraz polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy z 1934 r.