Aktualności

Trwa Zjazd Archiwistów w Łodzi!

Trwa VIII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich w Łodzi. Wydarzenie odbywa się pod hasłem „Archiwa – zwierciadła czasu, skarbnice pamięci” i potrwa do 9 września 2022 r.

 

Zjazd Archiwistów Polskich został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Ciepłe słowa Prezydenta skierowane do archiwistów przekazał Janusz Kuligowski, dyrektor Archiwum Prezydenta RP. Następnie dyrektor Kuligowski złożył na ręce Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka dyplom patronacki:

08 Września 2022
Publiczność siedzi na sali.

Trwa VIII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich w Łodzi. Wydarzenie odbywa się pod hasłem „Archiwa – zwierciadła czasu, skarbnice pamięci” i potrwa do 9 września 2022 r.

 

Zjazd Archiwistów Polskich został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Ciepłe słowa Prezydenta skierowane do archiwistów przekazał Janusz Kuligowski, dyrektor Archiwum Prezydenta RP. Następnie dyrektor Kuligowski złożył na ręce Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka dyplom patronacki:

„Dla upamiętnienia pokoleń polskich archiwistów, którzy od czasów średniowiecza aż po współczesność, w poczuciu patriotyzmu i zawodowej odpowiedzialności, gromadzili i ochraniali dokumenty państwa polskiego; z wyrazami uznania dla organizatorów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych za bogaty dorobek oraz dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie archiwistyki i archiwoznawstwa; z podziękowaniem dla gospodarzy spotkania Uniwersytetu Łódzkiego i Urzędu Miasta Łodzi za przygotowanie ważnego naukowego wydarzenia, będącego świętem archiwistów polskich; z wdzięcznością dla wszystkich pracowników archiwów w naszym kraju, którzy codziennie dbają o dobrostan polskiego dziedzictwa dokumentacyjnego i ochronę jego bogactwa; z życzeniami dalszej pomyślnej działalności dla dobra Rzeczypospolitej.”

List okolicznościowy od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego odczytał Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.

– Zauważalny od lat trend rozszerzania się kręgu użytkowników archiwów, wśród których coraz częściej można spotkać dziennikarzy, regionalistów czy genealogów najlepiej świadczy o społecznym znaczeniu instytucji archiwalnych. Jednocześnie wzrastają oczekiwania użytkowników w zakresie łatwiejszego dostępu do materiałów archiwalnych – odpowiedzią na to wyzwanie jest ciągłe doskonalenie informacji archiwalnej oraz digitalizacja i udostępnianie skanów online. Realizując m.in. te działania wypełniacie Państwo piękną misję trwałego zachowania świadectw przeszłości i zapewnienia do nich powszechnego dostępu – napisał w liście wicepremier Gliński.

Słowa powitania skierowali do przybyłych na Zjazd archiwistów również Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz arcybiskup metropolita łódzki Grzegorz Ryś.

Zjazd oficjalnie otworzyli Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk oraz prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Kazimierz Jaroszek.

– Przemiany technologiczne na przełomie XX i XXI wieku pokazały, że niezbędny jest nowy model zarządzania archiwami. Archiwa Państwowe mają być nie tylko strażnikami dziedzictwa historycznego, lecz także siecią świadczącą wysokiej jakości usługi publiczne – mówił dyrektor Pietrzyk.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych opowiedział również o strategii rozwoju Archiwów Państwowych do 2030 r. oraz przedstawił założenia reformy zarządzania państwową siecią archiwalną.

To już ósma edycja wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarze archiwistów oraz miłośników archiwistyki i historii. Podczas Zjazdu odbędzie się 5 sesji tematycznych („Wartościowanie dokumentacji”, „Prawo archiwalne”,  „Archiwa życia codziennego”, „Informacja-nośnik-pamięć”, „Małe ojczyzny w dokumencie”) oraz sesje plenarne i sesja posterowa.

Zobacz program wydarzenia na stronie Zjazdu.

Zjazdowi towarzyszą dodatkowe atrakcje takie jak:

  • warsztaty archiwalne,
  • wystawy – w tym otwarta wcześniej w Poznaniu wystawa „Historia dokumentem pisania” ukazująca najstarsze dokumenty z zasobu każdego z Archiwów Państwowych oraz wystawa Archiwum Państwowego w Łodzi „W fabryce polskiego Manchesteru”,
  • wycieczki,
  • przegląd filmów,
  • targi – w tym stoisko wydawnicze i promocyjne Archiwów Państwowych.

Zobacz wykaz imprez towarzyszących na stronie Zjazdu.