Aktualności

Ulicami Płocka w PRL-u

28 Maja 2020


Kilkadziesiąt fotografii przedstawiających Płock w okresie PRL-u można już od dziś oglądać na najnowszej wirtualnej wystawie Archiwum Państwowego w Płocku

Strona tytułowa wystawy- w tle ul. gen Floriana Kobylińskiego.

Płock to miasto o wspaniałej tradycji historycznej sięgającej czasów średniowiecza. W okresie PRL – u stanowiło jendak przede wszystkim ośrodek przemysłu. Funkcjonowały w nim ważne w skali kraju przedsiębiorstwa takie jak Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne, Fabryka Maszyn Żniwnych czy Płocka Stocznia Rzeczna. Wraz z rozwojem przemysłu w latach 60. rozpoczął się napływ ludności i rozwój nowych osiedli.

Na zgromadzonych na wystawie fotografiach uchwycone zostały ulice, osiedla i miejsca kultowe dla mieszkańców Płocka: Osiedle Tysiąclecia, Aleja gen. Floriana Kobylińskiego i ulica Grodzka z charakterystycznymi sklepami, Katedra i Zamek Książąt Mazowieckich, Ratusz oraz charakterystyczne miejsca przy ulicach Tumskiej, Kolegialnej i Józefa Kwiatka.

Większość zdjęć pochodzi z lat osiemdziesiątych XX wieku. Przechowywane są w dwóch zespołów archiwalnych – Zbiorze fotografii Tomasza Jacka Gałązki z Płocka i zespole Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii w Płocku.

KLIKNIJ I ZOBACZ WYSTAWĘ.