Aktualności

„Unia Lubelska 1569 roku i unie w Europie Środkowo-Wschodniej” – nowa publikacja AGAD

26 Stycznia 2021


Archiwum Główne Akt Dawnych przygotowało publikację poświęconą Unii Lubelskiej i uniom w Europie Środkowo-Wschodniej

Książka pod redakcją naukową Jacka Krochmala jest owocem obchodów 450. rocznicy Unii Lubelskiej. W uroczystościach szczególna rola przypadła AGAD, w którym przechowywany jest akt Unii Lubelskiej – dokument wpisany na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”.

Oryginał aktu Unii Lubelskiej w gablocie ekspozycyjnej
Oryginał aktu Unii Lubelskiej z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych w gablocie ekspozycyjnej, fot. Jacek Rajkowski/NDAP.

Książka zawiera poszerzone wersje referatów wygłoszonych podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Unia Lubelska 1569 roku – Unie w Europie środkowej”, zorganizowanej przez Archiwum Główne Akt Dawnych w dniach 14–15 listopada 2019 r. W konferencji wzięli udział archiwiści i historycy z Armenii, Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy. Zaprezentowane materiały zebrano w sześciu działach tematycznych dotyczących: sytuacji poprzedzającej zwołanie sejmu lubelskiego w 1569 r., wybranych aspektów przebiegu sejmu unijnego, przedstawieniu od strony archiwalno-historycznej oraz konserwatorskiej dokumentu Unii Lubelskiej, sprawom wyznaniowym Rzeczypospolitej w dobie Unii Lubelskiej, problematyce innych unii w Europie Środkowej oraz przykładom trwania Unii Lubelskiej w pamięci kolejnych pokoleń.

Okładka książki z aktem Unii Lubelskiej w tle

Zobacz spis treści (pdf, 48,3 KB)

Książka została wydana drukiem dzięki dofinansowaniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Zainteresowanych zakupem prosimy o kontakt z Archiwum Głównym Akt Dawnych.