Aktualności

Uroczyste nadanie nazwy „Plac Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa”

15 Lipca 2021


Dzisiaj o godzinie 10:30 plac leżący u zbiegu ul. św. Krzyża i ul. Siennej, naprzeciwko siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie, uroczyście otrzymał nazwę „Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa”

Dyrektor Krawczuk mówi do mikrofonu.
Dyrektor ANK dr hab. Wojciech Krawczuk wita gości w imieniu organizatorów uroczystości: Urzędu Miasta Krakowa oraz Archiwum Narodowego w Krakowie, fot. Małgorzata Multarzyńska-Janikowska.

Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, działające w latach 1887–1952 w kamienicy przy ul. Siennej 16, było instytucją miejską, która – wraz z Krajowym Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie – stworzyła podwaliny obecnie funkcjonującego Archiwum Narodowego w Krakowie.

Uchwałę, na mocy której plac nosić będzie to miano, Rada Miasta Krakowa podjęła jednomyślnie już w maju br., by zachować dla przyszłych pokoleń pamięć działania instytucji.

Dziś na placu stanęła tabliczka z nazwą, której uroczystego odsłonięcia dokonali: zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju miasta Jerzy Muzyk, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk, dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie dr hab. Wojciech Krawczuk oraz jego zastępca dr Kamila Follprecht.

Jerzy Muzyk przy mikrofonie, obok stoi Sławomir Pietrzyk.
Wystąpienie Jerzego Muzyka – zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa, z lewej strony widoczny Sławomir Pietrzyk – wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, fot. Małgorzata Multarzyńska-Janikowska.

Jerzy Muzyk, w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, podkreślił znaczenie dla tożsamości mieszkańców bogatego zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie (spadkobiercy Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa). Podziękował też pracownikom Archiwum za aktywność, prace badawcze i wartości, które miasto uzyskuje dzięki ich pracy.

– Jest to przede wszystkim dzień archiwistów krakowskich – podkreślił.

Kamila Follprecht przy mikrofonie, obok stoi dyrektor Krawczuk.
Dr Kamila Follprecht – zastępca dyrektora ANK podczas wystąpienia na temat historii Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, fot. Małgorzata Multarzyńska-Janikowska.

Dr Kamila Follprecht przybliżyła dzieje Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa. Wspomniała o początkach funkcjonowania placówki przy ul. Siennej 16. Budynek Archiwum stał się kolebką przyszłego Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, oraz założonego przez grupę pasjonatów Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

– Historia istniejącego od 1887 r. archiwum miejskiego zakończyła się w 1952 r, ale jego zasoby, krakowskie archiwalia wraz z budynkiem przy Siennej i tradycję działania na rzecz miasta, przejęli sukcesorzy tej instytucji. Teraz jest to Archiwum Narodowe w Krakowie – podsumowała swoje wystąpienie dr Follprecht.

Uroczystość zakończono złożeniem podpisów upamiętniających wydarzenie w księdze pamiątkowej Archiwum. Bogato zdobiona księga z 1915 r. to dar znanego krakowskiego introligatora Roberta Jahody dla Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa.

Cztery osoby trzymają biało-niebieską szarfę zawieszoną na tabliczce z nazwą Plac Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa.
Odsłonięcia tabliczki z nazwą placu. Od lewej: dr hab. Wojciech Krawczuk, Jerzy Muzyk, Sławomir Pietrzyk, dr Kamila Follprecht, fot. Małgorzata Multarzyńska-Janikowska.

W ciągu kilkudziesięciu lat istnienia Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa dobrze przysłużyło się polskiej nauce i kulturze. Szczególnie doniosłą rolę odegrało na przełomie XIX i XX wieku, kiedy Kraków zyskał rangę prężnego ośrodka życia kulturalnego i duchowego Polaków. Prowadzący intensywną działalność badawczą pracownicy instytucji, wnieśli istotny wkład w rozwój polskiej nauki oraz edytorstwa źródeł i metodyki archiwalnej.

Dzisiejsze nadanie nazwy placowi leżącemu naprzeciwko kamienicy, w której od 1887 r. przechowywane są krakowskie archiwalia, stanowi tym większe wyróżnienie, że nieczęsto nazwy ulic i placów pochodzą od instytucji archiwalnych.