Aktualności

Uroczystość 100-lecia Archiwum Państwowego w Kielcach

Wczoraj w Muzeum Narodowym w Kielcach (Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich, pierwszej siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach) odbyła się uroczystość 100-lecia działalności kieleckiego Archiwum Państwowego

W uroczystości wziął udział Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk oraz licznie przybyli goście reprezentujący władze państwowe i samorządowe, przedstawiciele świata nauki, dyrektorzy Archiwów Państwowych z całej Polski, przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń, darczyńcy i przyjaciele Archiwum oraz byli i emerytowani pracownicy.

20 Kwietnia 2023
Dyrektor Pietrzyk siedzi przy stoliku i wpisuje się do księgi.

Wczoraj w Muzeum Narodowym w Kielcach (Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich, pierwszej siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach) odbyła się uroczystość 100-lecia działalności kieleckiego Archiwum Państwowego

W uroczystości wziął udział Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk oraz licznie przybyli goście reprezentujący władze państwowe i samorządowe, przedstawiciele świata nauki, dyrektorzy Archiwów Państwowych z całej Polski, przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń, darczyńcy i przyjaciele Archiwum oraz byli i emerytowani pracownicy.

Kieleckie Archiwum przechowuje ponad milion jednostek inwentarzowych, co stanowi ponad 9 kilometrów akt. Przechowywana tu część zasobu Archiwów Państwowych to archiwalia pochodzące głównie z XIX i XX wieku – akta lokalnych miast, gmin i cechów, administracji, wymiaru sprawiedliwości, przedsiębiorstw oraz instytucji gospodarczych, a także szkół, instytucji społecznych, stowarzyszeń, majątków ziemskich, osób i rodzin. Do najciekawszych materiałów należą dokumenty znanych postaci historycznych m.in. listy Marii Konopnickiej, testament Henryka Sienkiewicza i świadectwo szkolne z ocenami Stefana Żeromskiego.

Z okazji jubileuszu Archiwum Państwowe w Kielcach przygotowało mnóstwo atrakcji także dla odwiedzających. Dziś w siedzibie Archiwum (ul. J. Kusocińskiego 57) trwa Dzień Otwarty. Na kieleckim Rynku do 28 kwietnia br. na odwiedzających czeka także jubileuszowa wystawa „100 dokumentów na stulecie Archiwum Państwowego w Kielcach”.

Serdecznie zapraszamy!