Aktualności

V Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”

29 Września 2021


W Pałacu Branickich w Białymstoku rozpoczął się dziś trzydniowy V Międzynarodowy Kongres Naukowy poświęcony badaniom nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej

4 osoby za stołem konferencyjnym
V Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”. Od lewej: Wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś, prezes Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy dr Wojciech Walczak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, fot. Katarzyna Wiszowata-Walczak.  

Kongres jest cyklicznym wydarzeniem o charakterze międzynarodowym, który ma za zadanie podsumowanie badań i ustaleń nad dziedzictwem Rzeczypospolitej znajdującym się obecnie poza granicami Polski. W tym roku szczególny nacisk zostanie położony na zabytki kultury materialnej oraz archiwalia i biblioteki.

Spotkanie w Pałacu Branickich otworzył Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. W drugiej części dnia obrady zostaną przeniesione na Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, a w czwartek kontynuowane będą w Supraślu.

Przemawia dyr. Pietrzyk
V Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”. Przemawia Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, fot. Katarzyna Wiszowata-Walczak.

Podczas dzisiejszych obrad dr hab. Anna Krochmal z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych opowie o archiwach polonijnych na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Na prestiżową listę obiektów polskich wpisano dotychczas dwie kolekcje dokumentów z ośrodków polonijnych: z Archiwum Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu (2013 r.), najstarszej polskiej instytucji emigracyjnej z I połowy XIX w. oraz Archiwum Instytutu Literackiego „Kultura” w Maison Laffitte pod Paryżem (2009 r.), stanowiącego centrum życia intelektualnego polskiej emigracji po II wojnie światowej. W tej samej sekcji Urszula Kacperczyk z Archiwum Głównego Akt Dawnych przestawi „Inwentarz Regni Poloniae dział Polskie (1374–1792)”. W sekcji III dr Jacek Krochmal z Archiwum Głównego Akt Dawnych wystąpi z tematem „Dziedzictwo dokumentacyjne Rzeczypospolitej – kopie poloników w Archiwum Głównym Akt Dawnych”.  Dr hab. Anna Krochmal poprowadzi również dwie sekcje podczas jutrzejszych obrad w Supraślu.

Grafika z tytułem kongresu

Kongres odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Organizatorami wydarzenia są Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku.

Więcej informacji i program.