Aktualności

V Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est… – Rzeczpospolita małych ojczyzn”

12 Kwietnia 2021


Na przełomie czerwca i lipca (30.06–1.07) odbędzie się piąta konferencja w ramach cyklu „Educare necesse est…”. Jej tematyka poświęcona będzie historii lokalnej i regionalnej

Ze względu na warunki pandemiczne obrady konferencji odbywać się będą online.

Uczestnicy konferencji pochylą się nad takimi kwestiami, jak:

  • Historia „naszej małej ojczyzny”, czyli miejsce, rola i znaczenie historii lokalnej i regionalnej;
  • Historia lokalna i regionalna w edukacji szkolnej;
  • Źródła archiwalne do historii lokalnej i regionalnej — charakterystyka i możliwości ich praktycznego wykorzystania.

W programie przewidziane są również wykłady ekspertów poświęcone m.in. opracowaniu i interpretacji materiałów filmowych, zasadom porządkowania i zabezpieczania domowych archiwów, wykorzystaniu aplikacji komputerowych w archiwum i edukacji oraz projektom edukacyjnym.

Sowa w okularach logo konferencji

Zapraszamy historyków, archiwistów, nauczycieli, muzealników i bibliotekarzy oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji do nadsyłania zgłoszeń w charakterze prelegenta lub uczestnika bez referatu. W związku ze zmianą tradycyjnej formy obrad, osoby zainteresowane wystąpieniem na konferencji, proszone są o nadesłanie razem z wypełnionym formularzem zgłoszenia również swojego referatu (lub wersji roboczej). Nadesłane teksty zostaną udostępnione przed konferencją na stronie internetowej organizatora, gdzie uczestnicy obrad będą mogli wcześniej się z nimi zapoznać, co usprawni prowadzenie dyskusji.

Zgłoszenia propozycji wystąpień należy nadsyłać do 15 maja 2021 r. (formularz zgłoszenia wraz z plikiem zawierającym tekst referatu) na adres: edukacja@warszawa.ap.gov.pl. Włączenie referatu do programu konferencji zostanie potwierdzone do 29 maja 2021 r.

Zgłoszenia uczestnictwa bez referatu przyjmowane są do 5 czerwca 2021 r., również na załączonym formularzu.

Organizatorami konferencji są: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowe w Warszawie, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowieckie Samorządowe Centrum Samodoskonalenia Nauczycieli oraz Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Zaproszenie (pdf, 158 KB)

Zgłoszenie referatu (docx, 127 KB)

Zgłoszenie udziału bez referatu (docx, 126 KB)