Aktualności

V ogólnopolska konferencja „Educare necesse est…”

30 Czerwca 2021


Dzisiaj rozpoczyna się piąta już konferencja archiwistów i historyków z cyklu „Educare necesse est…”. Tegoroczne obrady przebiegać będą pod hasłem „Rzeczpospolita małych ojczyzn”

Logo konferencji - sowa w okularach.

Podobnie jak wcześniejsze edycje, ma ona na celu wymianę doświadczeń trzech środowisk pracujących na co dzień ze źródłami — archiwistów, nauczycieli oraz pracowników wyższych uczelni. W tym roku obrady poświęcone będą zagadnieniom z dziedziny historii lokalnej i regionalnej:

  • Historia „naszej małej ojczyzny”, czyli miejsce, rola i znaczenie historii lokalnej i regionalnej;
  • Historia lokalna i regionalna w edukacji szkolnej;
  • Źródła archiwalne do historii lokalnej i regionalnej — charakterystyka i możliwości ich praktycznego wykorzystania.

W przeciwieństwie do spotkań z lat poprzednich tegoroczna konferencja, ze względu na warunki pandemiczne, odbywa się online — na platformie Google Meet.

Program obrad dostępny jest na stronie internetowej konferencji.

Aby dołączyć do obrad należy kliknąć w przycisk „Dołącz do konferencji w Google Meet”

Organizatorami tegorocznej konferencji, podobnie jak poprzednich, są: Archiwum Państwowe w Warszawie, Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Archiwum Główne Akt Dawnych, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.