Aktualności

VI Forum Edukatorów Archiwalnych w Koszalinie

09 Lipca 2019


Trwa dwudniowe VI Forum Edukatorów Archiwalnych w Koszalinie pod patronatem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka. Spotkanie otworzyła wczoraj p. Joanna Chojecka – Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Tegoroczna konferencja Forum Edukatorów Archiwalnych odbywa się pod hasłem „Wydawnictwa i materiały edukacyjne archiwów państwowych”. W programie wydarzenia znalazły się takie kwestie jak: potencjał edukacyjny zasobów archiwalnych, przegląd i systematyzacja publikacji archiwów w edukacji archiwalnej oraz wykorzystanie wydawnictw archiwalnych na lekcjach historii, komiks jako medium komunikacyjno-artystyczne w pracy archiwalnej z dziećmi i młodzieżą oraz jako nowa forma popularyzacji wiedzy o archiwach. Poruszone zostaną również aspekty wydawnictw edukacyjnych za granicą – we Francji i krajach anglojęzycznych.

Forum Edukatorów Archiwalnych to grupa zrzeszająca archiwistów, historyków, muzealników, bibliotekarzy, polonistów oraz reprezentantów innych zawodów, którzy na co dzień realizują misję nauczania historii w oparciu o źródła – dokumenty, artefakty, muzealia i inne. Konferencje Forum Edukatorów Archiwalnych odbywają się każdego roku w innym mieście, a uczestniczy w nich kadra naukowa z całej Polski.

Organizatorami wydarzenia są Forum Edukatorów Archiwalnych, Archiwum Państwowe w Koszalinie, Sekcja Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział Koszalin.