Aktualności

VI Konferencja „Educare Necesse Est…”

Zachęcamy do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Archiwistów i Historyków „Educare Necesse Est…”, która odbędzie się 21–22 września 2022 r. w Warszawie. Tegoroczny temat obrad to „My wśród obcych, obcy wśród nas od średniowiecza do końca XX w.”

Celem konferencji jest wymiana informacji i doświadczeń na temat możliwości wykorzystania źródeł archiwalnych dotyczących szeroko rozumianej problematyki migracji oraz popularyzacja działań edukacyjnych w zakresie ich wykorzystania w praktyce szkolnej.

Do udziału w konferencji zapraszamy historyków, archiwistów, nauczycieli, muzealników, bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych tematyką obrad.

Obrady odbywać się będą stacjonarnie w siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie (ul. Długa 7). Uczestnicy będą mogli wziąć udział również online za pośrednictwem platformy Google Meet.

Główne zagadnienia

W trakcie konferencji chcemy poruszyć następujące problemy:

14 Czerwca 2022
logo sowa

Zachęcamy do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Archiwistów i Historyków „Educare Necesse Est…”, która odbędzie się 21–22 września 2022 r. w Warszawie. Tegoroczny temat obrad to „My wśród obcych, obcy wśród nas od średniowiecza do końca XX w.”

Celem konferencji jest wymiana informacji i doświadczeń na temat możliwości wykorzystania źródeł archiwalnych dotyczących szeroko rozumianej problematyki migracji oraz popularyzacja działań edukacyjnych w zakresie ich wykorzystania w praktyce szkolnej.

Do udziału w konferencji zapraszamy historyków, archiwistów, nauczycieli, muzealników, bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych tematyką obrad.

Obrady odbywać się będą stacjonarnie w siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie (ul. Długa 7). Uczestnicy będą mogli wziąć udział również online za pośrednictwem platformy Google Meet.

Główne zagadnienia

W trakcie konferencji chcemy poruszyć następujące problemy:

VI Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare Necesse Est…”
Data wydarzenia:
Od : 21 Września 2022
Do : 22 Września 2022
Miejsce wydarzenia:
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, ul. Długa 7
  • kwestie dotyczące migracji zagranicznych i wewnętrznych Polaków oraz problemy z odnalezieniem się w nowych dla nich środowiskach (pod względem społecznym, gospodarczym, kulturowym, wyznaniowym, politycznym);
  • zagadnienia związane z napływem na ziemie polskie cudzoziemców oraz ich relacje z lokalnymi społecznościami (pod względem społecznym, gospodarczym, kulturowym, wyznaniowym, politycznym);
  • źródła archiwalne dotyczące procesów migracyjnych (emigracja, imigracja, migracje wewnętrzne) oraz odnajdywania się migrantów w nowych środowiskach — charakterystyka źródeł oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania na lekcjach w szkole i nie tylko;
  • edukacyjny potencjał projektów poświęconych problematyce migracji — przykłady dobrych praktyk.

Zgłoś swój udział

Chcesz wygłosić referat? Prześlij formularz zgłoszenia do 30 czerwca 2022 r. na adres: edukacja@warszawa.ap.gov.pl. Informację o włączeniu referatu do programu konferencji prześlemy Ci do 15 lipca 2022 r.

Jeśli chcesz wziąć udziału w konferencji bez referatu prześlij formularz zgłoszenia do 1 września 2022 r., na adres: edukacja@warszawa.ap.gov.pl.

Organizatorzy: Archiwum Państwowe w Warszawie, Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.