Aktualności

VII Forum Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie

W dniach 22-24 listopada w Toruniu trwa VII Forum Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie. Wydarzenie odbywa się pod Patronatem Honorowym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Forum to ogólnopolska konferencja dla osób odpowiedzialnych za obieg informacji, kompletowanie akt spraw i obsługę korespondencji w jednostkach publicznych. Celem wydarzenia jest wymiana wiedzy i zaprezentowanie najnowszych osiągnięć technologicznych w zakresie zarządzania dokumentacją i postępowania z naturalnym dokumentem elektronicznym oraz aktami spraw w postaci papierowej. W forum biorą udział przedstawiciele producentów systemów EZD oraz oprogramowania i urządzeń wspierających pracę urzędów, a także przedstawiciele administracji publicznej (rządowej i samorządowej).

23 Listopada 2023

W dniach 22-24 listopada w Toruniu trwa VII Forum Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie. Wydarzenie odbywa się pod Patronatem Honorowym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Forum to ogólnopolska konferencja dla osób odpowiedzialnych za obieg informacji, kompletowanie akt spraw i obsługę korespondencji w jednostkach publicznych. Celem wydarzenia jest wymiana wiedzy i zaprezentowanie najnowszych osiągnięć technologicznych w zakresie zarządzania dokumentacją i postępowania z naturalnym dokumentem elektronicznym oraz aktami spraw w postaci papierowej. W forum biorą udział przedstawiciele producentów systemów EZD oraz oprogramowania i urządzeń wspierających pracę urzędów, a także przedstawiciele administracji publicznej (rządowej i samorządowej).

Wczoraj Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk otworzył obrady i wygłosił wykład na temat celów i wyzwań państwowej służby archiwalnej. Zaprezentował w nim najważniejsze aspekty z działalności Archiwów Państwowych i wyzwania, jakie czekają administrację publiczną w dobie szybkich zmian technologicznych i cyfryzacji kraju.

Swoje wystąpienia zaprezentowali również:

  • dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego NDAP Anna Jastrzębska-Pawlak, która w wystąpieniu „Prawne aspekty zarzadzania dokumentacją” poruszyła kwestię nowelizacji ustawy archiwalnej oraz aktów wykonawczych, dotyczących postępowania z dokumentacją elektroniczną,
  • dyrektor Departamentu Archiwistyki NDAP Dariusz Makowski, który w wystąpieniu „Integracja systemów EZD z systemem Archiwum Dokumentów Elektronicznych” przedstawił rozwiązanie w systemie Archiwum Dokumentów Elektronicznych umożliwiające jego integrację z systemami EZD w zakresie przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwów Państwowych.