Aktualności

VII konferencja „Educare necesse est…”

Zachęcamy do udziału w VII  ogólnopolska konferencja archiwistów i historyków „Educare necesse est…”, która odbędzie się 19-20 września 2023 r. w Warszawie. Tegoroczne obrady przebiegną pod hasłem „Kobieta w społeczeństwie od średniowiecza do końca XX w.”

Celem wydarzenia jest wymiana informacji i doświadczeń na temat możliwości wykorzystania w praktyce szkolnej źródeł archiwalnych charakteryzujących sytuację i rolę kobiety w okresie od średniowiecza do końca XX w.

Do udziału w konferencji zapraszamy historyków, archiwistów, nauczycieli, muzealników, bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych tematyką obrad.

Obrady konferencji odbywać się będą stacjonarnie, w siedzibie Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) oraz w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (ul. Świętojerska 9). Podobnie jak w poprzednich latach, możliwe będzie także uczestnictwo online za pośrednictwem platformy Google Meet/Microsoft Teams.

13 Marca 2023
logo sowa

Zachęcamy do udziału w VII  ogólnopolska konferencja archiwistów i historyków „Educare necesse est…”, która odbędzie się 19-20 września 2023 r. w Warszawie. Tegoroczne obrady przebiegną pod hasłem „Kobieta w społeczeństwie od średniowiecza do końca XX w.”

Celem wydarzenia jest wymiana informacji i doświadczeń na temat możliwości wykorzystania w praktyce szkolnej źródeł archiwalnych charakteryzujących sytuację i rolę kobiety w okresie od średniowiecza do końca XX w.

Do udziału w konferencji zapraszamy historyków, archiwistów, nauczycieli, muzealników, bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych tematyką obrad.

Obrady konferencji odbywać się będą stacjonarnie, w siedzibie Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) oraz w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (ul. Świętojerska 9). Podobnie jak w poprzednich latach, możliwe będzie także uczestnictwo online za pośrednictwem platformy Google Meet/Microsoft Teams.

VII konferencja „Educare necesse est…”
Data wydarzenia:
Od : 19 Września 2023
Do : 20 Września 2023
Miejsce wydarzenia:
Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ul. Świętojerska 9)

Główne zagadnienia

Przedmiotem obrad chcemy uczynić następujące zagadnienia:

  • kobieta w społeczeństwie (w rodzinie, edukacji, nauce, kulturze, polityce i gospodarce oraz na polu walki);
  • źródła archiwalne dotyczące sytuacji i roli kobiety (w rodzinie, edukacji, nauce, kulturze, polityce i gospodarce oraz na polu walki) — charakterystyka źródeł oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania na lekcjach w szkole i nie tylko;
  • edukacyjny potencjał projektów przedstawiających pozycję kobiety w społeczeństwie — przykłady dobrych praktyk.

Zgłoś swój udział

Chcesz wygłosić referat? Prześlij formularz zgłoszenia do 30 czerwca 2023 r. na adres: edukacja@warszawa.ap.gov.pl. Informację o włączeniu referatu do programu konferencji prześlemy Ci do 15 lipca 2023 r.

Jeśli chcesz wziąć udziału w konferencji bez referatu prześlij formularz zgłoszenia do 1 września 2023 r. na adres: edukacja@warszawa.ap.gov.pl.

Organizatorzy: Archiwum Państwowe w Warszawie, Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.