Aktualności

VIII Seminarium Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”

10 Października 2019


8 października br. w Belwederze odbyło się VIII Seminarium Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” pt. „Kościół katolicki i społeczeństwo w okresie przełomu”. Udział w spotkaniu wzięła Joanna Chojecka, Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych


VIII seminarium „Archiwa Przełomu 1989-1991”. Fot. K. Czerwińska/Kancelaria Senatu.

W tym roku celem zorganizowanego przez Kancelarię Prezydenta RP i Kancelarię Senatu seminarium było ukazanie wpływu Kościoła katolickiego w Polsce na przemiany lat 80. i 90. XX w.  W debacie uczestniczyło blisko sto osób z całego kraju, w tym archiwiści, przedstawiciele środowisk naukowych i instytucji kultury, bibliotek, muzeów oraz osoby prywatne, które tworzą zbiory archiwaliów.

Seminarium rozpoczęło wręczenie przed Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciecha Kolarskiego Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości osobom zasłużonym dla Niepodległej. Minister przekazał uczestnikom seminarium pozdrowienia od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wyraził również uznanie za podejmowane inicjatyw takich jak projekt „Archiwa Przełomu”, których celem jest umacnianie narodowej pamięci z myślą o przyszłych pokoleniach.

Wystąpienie Szefa Knacelari Senatu
VIII seminarium „Archiwa Przełomu 1989-1991”. Fot. K. Czerwińska/Kancelaria Senatu.

Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski – członek Zarządu Projektu, podziękował partnerom projektu za zaangażowanie w jego realizację. Szczególnie wysoko ocenił współpracę z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i rysując jej dalsze perspektywy złożył podziękowania na ręce Joanny Chojeckiej Zastępcy Naczelnego Dyrektora AP. Wśród nowych celów, jakie stoją przed „Archiwami Przełomu” w jubileuszowym dla projektu roku 2020 r. minister Jakub Kowalski wymienił m.in. rozszerzenie współpracy z NDAP, mające na celu ułatwienie dostępu nie tylko do archiwaliów, lecz także do świadków transformacji.

Dyrektor Joanna Chojecka przy mikrofonie podczas wystąpienia.
VIII seminarium „Archiwa Przełomu 1989-1991”. Fot. K. Czerwińska/Kancelaria Senatu.

Zastępca Naczelnego Dyrektora AP Joanna Chojecka zwróciła uwagę na fakt, że wśród 96 partnerów instytucjonalnych projektu ponad 30 proc. stanowią archiwa państwowe oraz zapewniła w imieniu swoim i Naczelnego Dyrektora AP dr. Pawła Pietrzyka o kontynuowaniu współpracy.

– Archiwa Przełomu stały się osią wieloinstytucjonalnej współpracy, nawiązywania kontaktów, forum wymiany wiedzy, doświadczeń, myśli. Planowany, czy nie, osiągnięty został przez inicjatorów i efekt synergii, który pozwala nam razem zarówno przekazywać, jak i tworzyć historię dla następnych pokoleń – mówiła Joanna Chojecka.

Debatę rozpoczął panel dyskusyjny pt. „Od Jana Pawła II do Niepodległości”. Uczestnicy seminarium z uwagą wysłuchali również wystąpień historyków świeckich i kościelnych w II panelu „Kościół i transformacja ustrojowa – wydarzenia, opinie, źródła”, w którym uczestniczyli m.in. Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie dr hab. prof. US Krzysztof Kowalczyk oraz Dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach dr Grzegorz Welik.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego
VIII seminarium „Archiwa Przełomu 1989-1991”. Fot. K. Czerwińska/Kancelaria Senatu.

Następnie rozpoczął się panel archiwalny, który moderowała i do którego słowo wprowadzające nt. najnowszych źródeł dotyczących Kościoła w archiwach państwowych przedstawiła Joanna Chojecka Zastępca Naczelnego Dyrektora AP. W panelu wziął udział Dyrektora Archiwum Akt Nowych dr Tadeusza Krawczaka.

Uczestnicy panleu dyskusyjnego
VIII seminarium „Archiwa Przełomu 1989-1991”. Fot. K. Czerwińska/Kancelaria Senatu.

Seminarium zamknął Dyrektor Archiwum Prezydenta RP dr Janusz Kuligowski, który podziękował za ciekawe i owocne obrady oraz wytrwałość i pasję ich uczestników.

___

„Archiwa Przełomu 1989–1991” to wspólny projekt Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta RP realizowany pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP. Projekt dąży do stworzenia w Kancelarii Senatu i w Kancelarii Prezydenta RP centrum informacji na temat historii lat 1989–1991, przy współudziale wszystkich polskich archiwów, muzeów, bibliotek, ośrodków kultury, nauki i innych. Więcej na stronie internetowej http://www.archiwaprzelomu.pl

Materiał i zdjęcia dzięki uprzejmości Kancelarii Senatu.