Aktualności

Warsztaty „Archiwum zapomnianych technologii”

05 Listopada 2021


Jak stworzyć i samodzielnie oprawić książkę, mogli dowiedzieć się uczestnicy warsztatów edukacyjnych „Archiwum zapomnianych technologii”, które odbyły się w październiku w Archiwum Państwowym w Katowicach

11 oprawionych książek.
Oprawione bruliony powstałe podczas warsztatów, fot. Archiwum Państwowe w Katowicach.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach. Celem projektu było ukazanie Archiwum jako miejsca przechowywania nie tylko materialnego dziedzictwa dokumentacyjnego, ale także kultury niematerialnej, do której zaliczyć możemy zachowywanie i odtwarzanie danych technik introligatorskich.

Kobieta maluje farbkami na wodzie.
Dziewczyna tworzy wzory w farbie na wodzie za pomocą grzebienia.

Archiwistka wyjmuje z pojemnika z wodą papier z osadzonym na nim wzorem z farby.
Warsztaty „Archiwum zapomnianych technologii”, fot. Archiwum Państwowe w Katowicach.

W ramach cyklu trzech spotkań zorganizowanych w dniach 19, 21 i 28 października 2021 roku uczestnicy, pod okiem archiwalnych introligatorów – Sylwii Blacha i Iwony Uliasz, własnoręcznie wykonali różnymi technikami papiery marmurkowe oraz uszyli i oprawili w półpłótno bruliony.

Uczestniczka warsztatów składa karty i szyje książkę na szywnicy.
Uczestnicy warsztatów wycinają okładki.

Uczestnicy warsztatów oprawiają książki.
Warsztaty „Archiwum zapomnianych technologii”, fot. Archiwum Państwowe w Katowicach.

Młodzież wysłuchała także trzech prelekcji „Historia papieru marmurkowego” (mgr Urszula Radosz-Sajdak), „Budowa książki zabytkowej” (mgr Anna Rudzka) oraz „Archiwalia u introligatora” (dr Katarzyna Kwaśniewicz).

Szerzenie wiedzy o tym zanikającym rzemiośle rękodzielniczym spotkało się z żywym zainteresowaniem uczniów i kadry nauczycielskiej.

Uczestniczka warsztatów z oprawioną książką.
Warsztaty „Archiwum zapomnianych technologii”, fot. Archiwum Państwowe w Katowicach.