Aktualności

Warsztaty dla redaktorów czasopism archiwalnych

28 Lutego 2020


Jak tworzyć i prowadzić czasopismo naukowe mogą dowiedzieć się uczestnicy dzisiejszych warsztatów dla redaktorów czasopism archiwalnych prowadzonych w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Uczestnicy szkolenia w pierwszym rzędzie.
Warsztaty dla redaktorów czasopism archiwalnych.

We współczesnej nauce czasopisma stały się jednym z najważniejszych kanałów komunikacji naukowej. Muszą się one stale rozwijać, żeby nadążyć za rosnącymi wymaganiami naukowców-autorów, czytelników, recenzentów i innych zainteresowanych grup  (np. decydentów, wydawców baz danych, czy bibliotekarzy). W ostatnich latach znacznie zwiększyła się liczba czasopism naukowych, ale nie wszystkie będą miały możliwość utrzymania się na rynku wydawniczym. O pozycji naukowej czasopisma decyduje nie tylko merytoryczna wartość zamieszczanych tam treści, ale także wdrożona strategia rozwoju oraz rosnąca profesjonalizacja procesu wydawniczego.

Celem warsztatów jest usystematyzowanie wiedzy o wydawaniu czasopisma naukowego, a także wskazanie ważnych elementów mających wpływ na jego prestiż w środowisku naukowym.

Prowadząca szkolenie dr Aneta Drabek.
Warsztaty dla redaktorów czasopism archiwalnych, prowadzi dr Aneta Drabek.

Zasady rejestracji czasopisma naukowego, którego wydawcą bądź współwydawcą jest archiwum państwowe, przedstawił zebranym mec. Stefan Cimaszewski z NDAP. W dalszej części spotkania, starszy kustosz dyplomowany w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego dr Aneta Drabek omówi zasady prowadzenia czasopisma naukowego oraz jego plan poprawy. Wprowadzenie dobrych praktyk wydawniczych w czasopiśmie humanistycznym na przykładzie periodyku „Archiwa, biblioteki i muzea kościelne” przedstawi dr Artur Hamryszczak redaktor naczelny półrocznika i asystent naukowy w Ośrodku Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL.

Uczestnicy szkolenia, widok na salę.
Warsztaty dla redaktorów czasopism archiwalnych.