Aktualności

Warsztaty “Zostań Rodzinnym Archiwistą” w archiwach państwowych

02 Października 2019


30 września w Dniu Archiwisty i w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej w archiwach państwowych w całym kraju odbyły się warsztaty “Zostań Rodzinnym Archiwistą”

Z tej okazji przygotowano lekcje archiwalne, prelekcje, wykłady i zajęcia praktyczne przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych dbaniem o rodzinne pamiątki.

Uczestnicy zajęć mogli wziąć udział w warsztatach genealogicznych, gdzie dowiedzieli się, jak rozpocząć poszukiwania własnych korzeni i jak stworzyć drzewo genealogiczne. Dodatkowo archiwiści zaprezentowali materiały do badań genealogicznych z zasobu archiwów państwowych oraz możliwości poszukiwania konkretnych materiałów archiwalnych w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl.

Zajęcia z dziećmi. Na stole kopie fotografii z zasobu NAC.
Uczestników zajęć w Narodowym Archiwum Cyfrowym odwiedzili Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk i Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Joanna Chojecka.

Zajęcia genealogiczne. Dzieci wypełniają drzewa genaologiczne.
Zajęcia genealogiczne w Archiwum Państwowym w Olsztynie, fot. AP Olsztyn.

Tłum zgromadzony na prezentacji.
Prezentacja strony Archiwa Rodzinne Niepodległej w Archiwum Państwowym w Suwałkach, fot. AP Suwałki.

W ramach warsztatów archiwiści udzielali również fachowych porad na temat porządkowania, katalogowania i opisywania archiwów rodzinnych.

Sala wykładowa, zajęcia.
Zajęcia z porządkowania i opisywania archiwów rodzinnych w Archiwum Państwowym w Malborku, fot. AP Malbork.

Archiwista pokazuje dokument archiwalny uczestniczce zajęć.
Zajęcia z porządkowania i opisywania archiwów rodzinnych w Archiwum Państwowym w Malborku, fot. AP Malbork.

Sala wykładowa, zajęcia.
Zajęcia w Archiwum Państwowym w Warszawie, fot. AP Warszawa/Maciej Aleksiejuk.

Archiwistka prezentuje archiwalną fotografię uczestnikom zajęć.
Zajęcia w Archiwum Państwowym w Gdańsku, fot. AP Gdańsk.

Podczas warsztatów konserwatorskich, można było poznać proces zabezpieczania archiwaliów oraz nauczyć się prostych technik konserwacji możliwych do samodzielnego wykonania w domu. Pod czujnym okiem konserwatorów i dzięki otrzymanym materiałom uczestnicy mogli również własnoręcznie przeprowadzić konserwację przyniesionych przez siebie na warsztaty zbiorów.

Konserwator prezentuje materiały po konserwacji.
Wizyta w pracowni konserwacji Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Dzieci w pracowni konserwacji.
Pokaz konserwacji materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Gdańsku, fot. AP Gdańsk.

Uczestnicy zajęć konserwatorskich przy stole.
Warsztaty konserwatorskie w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze, fot. AP Zielona Góra/Maciej Mamet.

Uczestnik wykonuje samodzielny zabieg podczas zajęć konserwatorskich.
Warsztaty konserwatorskie w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze, fot. AP Zielona Góra/Maciej Mamet.

Archisitka pokazuje uczestnikom zajęć zniszczenia na przedartej fotografii.
Warsztaty konserwatorskie w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze, fot. AP Zielona Góra/Maciej Mamet.

Prezentacja technik konserwatorskich w pracowni konserwacji.
Warsztaty w pracowni konserwacji w Archiwum Państwowym w Przemyślu, fot. AP Przemyśl.

Uczestniczka zajęć konserwatorskich wykonuje zabieg na dokumencie.
Warsztaty w pracowni konserwacji w Archiwum Państwowym w Przemyślu, fot. AP Przemyśl.

Archiwistka prezentuje młodzieży materiały archiwalne.
Warsztaty z młodzieżą szkolną dotyczące konserwacji i zabezpieczania domowego archiwum w Archiwum Państwowym w Lesznie, fot. AP Leszno.

Uczestniczka zajęć ogląda materiał archiwalny. 
Warsztaty z młodzieżą szkolną dotyczące konserwacji i zabezpieczania domowego archiwum w Archiwum Państwowym w Lesznie, fot. AP Leszno.

Prezentacja multimedialna dotycząca uszkodzeń materiałów
Zajęcia w Archiwum Narodowym w Krakowie, fot. ANK.

Uczestniczki zajęć przeglądają materiały archiwalne.
Zajęcia w Archiwum Narodowym w Krakowie, fot. ANK.

Archiwista prezentuje młodzieży materiały archiwalne w specjalnym kartonowym opakowaniu.
Zajęcia z młodzieżą w Archiwum Narodowym w Krakowie, fot. ANK.

Zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia z digitalizacji materiałów archiwalnych, gdzie można było dowiedzieć się, jak i za pomocą jakiego sprzętu, tworzyć cyfrowe kopie rodzinnych pamiątek.

Prezentacja procesu digitalziacji materiałów archiwalnych.
Warsztaty z digitalizacji w Archiwum Państwowym w Malborku, fot. AP Malbork.

Tłum w pracowni digitalizacji.
Wizyta w pracowni digitalizacji w Archiwum Państwowym w Poznaniu, fot. AP Poznań.

Uczestnicy zajęć w pracowni digitalizacji.
Warsztaty w pracowni digitalizacji w Narodowym Archiwum Cyfrowym w Warszawie.

Odwiedzający mogli zwiedzić archiwalne magazyny i poznać tajniki przechowywania dokumentów.

Tłum w magazynie archiwalnym.
Wizyta w magazynie archiwalnym w Archiwum Państwowym w Poznaniu, fot. AP Poznań.

Warsztatom towarzyszyły wystawy, pokazy archiwalnych dokumentów, w tym w szczególności prezentacje spuścizn rodzinnych przekazanych i przechowywanych w danym archiwum państwowym.

Tłum przy gablotach z wystawionymi eksponatami.
Wystawa rodzinnych pamiątek w Archiwum Państwowym w Suwałkach, fot. AP Suwałki.

Podczas wydarzenia odbyły się również uroczyste przekazania do zasobu archiwów zbiorów rodzinnych oraz spotkania z darczyńcami, gdzie można było posłuchać osobistych opowieści o losach rodzinnych i wartości pamiątek.

Pani Patrycja Narkiewicz oraz Tadeusz Dzwonkowski dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.
Pani Patrycja Narkiewicz, która przekazała do Archiwum Państwowego w Zielonej Górze zbiory rodzinne (dotyczące głównie dziadka stryjecznego, Władysława Waldemara Narkiewicza, współtwórcy polskiego lotnictwa wojskowego po I wojnie światowej) oraz Tadeusz Dzwonkowski dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, fot. AP Zielona Góra/Maciej Mamet.

Wręczenie dyplomu i statuetki „Amicus Archivi” Panu Janowi Witanowskiemu.
Wręczenie dyplomu i statuetki „Amicus Archivi” Panu Janowi Witanowskiemu, darczyńcy niezwykle bogatej i cennej spuścizny po Michale Witanowskim do Archiwum Głównego Akt Dawnych, fot. AGAD.

Wręczenie dyplomów darczyńcom.
Wręczenie dyplomów Pani Ewie Babińskiej i Panu Tadeuszowi Głuszko, którzy zinwentaryzowali i przekazali spuściznę pomorskiej rodziny Krause do zasobu Archiwum Państwowego w Gdańsku, fot. AP Gdańsk.

Wręcznie dyplomów.
Wręczenie pamiątkowych dyplomów Rodzinnego Archiwisty darczyńcom Archiwum Państwowego w Przemyślu, fot. AP Przemyśl.

Wystąpienie z prezentacją multumedialną.
Pan Andrzej Koperski podzielił się z uczestnikami zajęć w Archiwum Państwowym w Przemyślu doświadczeniami w zakresie poszukiwań genealogicznych swojej rodziny oraz kwerend w archiwach zagranicznych, które mają na celu odkrycie losów ojca zaginionego podczas II wojny światowej, fot. AP Przemyśl.

Wystąpienie pana Jerzego Kostiuka.
Mjr Jerzy Kostiuk, darczyńca Archiwum Państwowego w Przemyślu, opowiedział o swoim udziale w bitwie pod Monte Cassino. W oparciu o zbiory prywatne Pana Jerzego Kostiuka, archiwum przygotowało ekspozycję „Niech lew mieszka w Waszych sercach!”. W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Przekazane materiały można obejrzeć również na stronie internetowej projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej w Kolekcji Jerzego Kostiuka.

Indywidualne spotkanie w ramach warsztatów przy stoliku.
Indywidualne konsultacje i spotkania z darczyńcami w Archiwum Państwowym w Lesznie, fot. AP Leszno.

warsztaty ARn idywidualne spotkania
Indywidualne konsultacje i spotkania z darczyńcami w Archiwum Państwowym w Lesznie, fot. AP Leszno.

Zachęcamy do śledzenia informacji na temat przyszłych warsztatów na stronach internetowych archiwów państwowych.

W ramach projektu w archiwach państwowych w całej Polsce działają również punkty konsultacyjne, gdzie można uzyskać pomoc i fachową poradę na temat sposobów prowadzenia domowego archiwum, w tym zabezpieczenia starych rodzinnych dokumentów i fotografii. Pełen wykaz na stronie internetowej projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej.

___

Projekt Archiwa Rodzinne Niepodległej realizowany w ramach obchodów 100. rocznicy utworzenia sieci archiwów państwowych objętych Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości oraz Patronatem Honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego.

Projekt sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Więcej o projekcie w artykule.