Aktualności

Warsztaty „Zostań rodzinnym archiwistą”

25 Września 2019


30 września 2019 r., w Dniu Archiwistów, ustanowionym w tym roku przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, w godzinach popołudniowych w archiwach państwowych w całym kraju odbędą się warsztaty „Zostań rodzinnym archiwistą

Uczestnicy zajęć będą mogli dowiedzieć się, czym jest genealogia, jak rozpocząć fascynującą podróż w poszukiwaniu własnych korzeni i jak stworzyć drzewo genealogiczne. Archiwiści udzielą porad, gdzie przechowywać rodzinne archiwalia, w jaki sposób je porządkować i opisywać oraz jak prawidłowo wykonać cyfrowe kopie cennych pamiątek. Uczestnicy warsztatów nauczą się prostych technik konserwacji, które można przeprowadzić samodzielnie w domu, bez narażania dokumentów na uszkodzenie.  Warsztaty zostaną wzbogacone wystawami, pokazami archiwalnych dokumentów i prezentacjami multimedialnymi. Podczas zajęć będzie można poznać także Rodzinnych Archiwistów, którzy przekazali swoje drogocenne dokumenty do archiwum i wysłuchać ich pasjonujących historii.

Wykaz atrakcji przygotowanych tego dnia przez archiwa państwowe:

Archiwum Główne Akt Dawnych

Godziny warsztatów: 12:00-18:00

W programie zaplanowano:

 • Pokaz dokumentów archiwalnych (m. in. Akt Unii Lubelskiej z 1569 r.)
 • 12.00 Inauguracja – prezentacja strony ARN
 • 12.15 Prelekcje: „Czym są archiwa prywatne?” „Czym są księgi metrykalne?”
 • Po prelekcjach:  „Wycieczka archiwalna” – do pracowni konserwacji archiwaliów (grupa do 5 osób)
 • Punkty konsultacyjne: archiwalny, konserwatorski, digitalizacyjny
 • 15.00 laudacja i wręczenie statuetki „Amicus Archivi” – prezentacja dokumentów
 • 15.45 Prelekcje: „Czym są archiwa prywatne?”, „Czym są księgi metrykalne?”, „Fotografie w archiwum rodzinnym – archiwizacja i zabezpieczanie” (o godz. 17.00)
 •  Po prelekcjach: „Wycieczka archiwalna” – do pracowni konserwacji archiwaliów (grupa do 5 osób).

Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Akt Nowych

Godziny warsztatów: 9:00-19:30

W programie zaplanowano:

1. 9:00-14:00  STWÓRZ SWOJE DRZEWO GENEALOGICZNE – warsztaty dla dzieci i młodzieży

Podczas warsztatów zaprezentujemy proces tworzenia drzewa genealogicznego jako pomoc dydaktyczną w nawiązaniu do zajęć lekcyjnych na ten temat.

Prowadzenie: Katarzyna Wysoczyńska, Jan Annusewicz, dr Leszek Zakrzewski, AAN

Obowiązują zapisy.

2.10:30-12:00 WARSZAWA (NIE)ODZYSKANA – warsztaty dla młodzieży

II wojna światowa sprawiła, że wiele ważnych miejsc na mapie Warszawy zniknęło bezpowrotnie. Na szczęście w  archiwach – w tym w archiwach domowych – przetrwało mnóstwo zdjęć dawnej Warszawy. W czasie warsztatów wrócimy więc do tego, co utracone. Przyjrzymy się archiwalnym zdjęciom Dworca Głównego, Wielkiej Synagogi, pałacu Saskiego czy portu lotniczego na Mokotowie. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, z jakich względów zdecydowano się na rekonstrukcję niektórych zabytków, innych zaś nie. W warsztatach zostaną wykorzystane materiały ze zbiorów NAC, portalu Szukaj w Archiwach oraz archiwów domowych.

Prowadzenie: Zuzanna Zasacka, NAC
Obowiązują zapisy.

3.10:00-15:00 „NIEPODLEGŁA W OBIEKTYWIE” – aplikacja Virtual Reality

We współpracy z Fundacją Koncept Kultura zapraszamy na pokaz aplikacji „Niepodległa w obiektywie” w technologii Virtual Reality. Po założeniu gogli VR widz przemieszcza się po pokoju przedwojennego fotografa. Kierując wzrokiem decyduje o wyborze interaktywnego przedmiotu, w którym ukryta jest opowieść o międzywojennej Polsce ilustrowana fotografiami archiwalnymi – wiele z nich pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

4. 10:00-16:00 PROJEKCJE FILMOWE

Zapraszamy do obejrzenia projekcji filmów z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego. Wśród materiałów znajdziecie także zapisy z domowych archiwów przekazane do naszych zbiorów – między innymi filmy ukazujące jednego z czołowych polskich fotografów – Edwarda Hartwiga.

5. 1:30-18:00 PUNKT KONSULTACYJNY programu Archiwa Rodzinne Niepodległej (AAN)

Porady archiwistów i konserwatorów Archiwum Akt Nowych dotyczące tworzenia, przechowywania, zabezpieczania i konserwowania archiwów rodzinnych

6. 11:30-18:00 DZIEŃ OTWARTY W PRACOWNI KONSERWATORSKIEJ (AAN)

Podczas wizyt w pracowni konserwatorskiej zapoznacie się z realizacjami konserwatorskimi, z procesem konserwacji dokumentów oraz ich zabezpieczaniem przed zniszczeniem.

Grupy do 10 osób, co 30 minut

7. 13:30-14:00 CO TO SĄ ARCHIWA RODZINNE – wykład i pokaz multimedialny

Podczas spotkania dowiecie się wszystkiego na temat archiwów rodzinnych: jak je tworzyć, jak opisywać i przechowywać oraz gdzie szukać brakujących dokumentów. Zaprezentujemy także wybrane archiwa rodzinne z zasobu AAN.

Prowadzenie: Jan Annusewicz, AAN

8. 14:00-15:30 DIGITALIZACJA DOMOWEGO ARCHIWUM – warsztaty

W czasie spotkania poznacie profesjonalne urządzenia skanujące i dowiecie się więcej na temat podstaw digitalizacji materiałów archiwalnych.

Prowadzenie: Mateusz Bolesta, Joanna Wrotek, NAC
Obowiązują zapisy.

9. 15:30-16:00 Archiwa Rodzinne Niepodległej – wykład o identyfikacji treści fotografii

W trakcie wykładu dowiecie się dzięki jakim elementom można zidentyfikować miejsce, czas, wydarzenie i do jakich źródeł należy sięgnąć przy dokonywaniu identyfikacji zdjęcia.

Prowadzenie: Łukasz Karolewski, NAC

10. 16:00-17:00 ARCHIWUM RODU ROSTWOROWSKICH – wykład

W trakcie wykładu zapoznacie się z uwagami praktycznymi dotyczącymi badań nad archiwami rodzinnymi.

Prowadzenie: dr Leszek Zakrzewski, AAN

11. 17:00-17:30 CO TO SĄ ARCHIWA RODZINNE – wykład i pokaz multimedialny

Podczas spotkania dowiecie się wszystkiego na temat archiwów rodzinnych: jak je tworzyć, jak opisywać i przechowywać  oraz gdzie szukać brakujących dokumentów. Zaprezentujemy także wybrane archiwa rodzinne z zasobu AAN.

Prowadzenie: Jan Annusewicz, AAN

12.18:30-19:30POLONIA RESTITUTA (1928) – seans filmowy NAC i AAN

Po ponad 90 latach film dokumentalny „Polonia Restituta 1918-1920”powrócił na ekrany staraniami Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego i Narodowego Archiwum Cyfrowego. Jest on wyjątkową kompilacją ujęć dokonanych w czasie walk niepodległościowych i Bitwy Warszawskiej. Zapraszamy na specjalny pokaz odrestaurowanej wersji niemego filmu ze współczesną ścieżką dźwiękową skomponowaną i wykonaną przez Semi-Invented Trio (Konarski/ Chytrzyński/ Berny).

ZAPISY NA STRONIE NAC.

Archiwum Państwowe w Białymstoku

Godziny warsztatów: 13:30-16:00

W programie zaplanowano:

 • Spotkanie z panią Eugenią Kulą – Prezes Koła Żołnierzy 10 Pułku Ułanów Litewskich i ich Rodzin, prezentacja zbiorów prywatnych przekazanych do Archiwum oraz omówienie wieloletniej pracy nad pozyskiwaniem i kształtowaniem kolekcji;
 • Warsztaty o sposobach zabezpieczenia, przechowywania oraz prostych technikach konserwacji materiałów rodzinnych, możliwych w warunkach domowych;
 • Prelekcje przedstawicieli Archiwum Archidiecezjalnego w Białymstoku oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Białymstoku na temat poszukiwań genealogicznych;
 • Prezentacja materiałów rodzinnych przekazanych przez darczyńców.

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Godziny warsztatów: 12:00-18:00

W programie zaplanowano:

 • Punkt konsultacyjny w zakresie pozyskiwania archiwaliów rodzinnych do zasobu Archiwum lub wykonania ich kopii cyfrowych;
 • Punkt instruktażowy w zakresie opisywania archiwaliów, zabezpieczania i zapewnienia  właściwych warunków przechowywania rodzinnych pamiątek;
 • Punkt w zakresie prowadzenia poszukiwań genealogicznych.

Archiwum Państwowe w Częstochowie

Godziny warsztatów:  14:00- 18:00

W programie zaplanowano:

 • 14.00-16.00 – indywidualne konsultacje z posiadaczami rodzinnych kolekcji;
 • 16.00-16.30- prelekcja dotycząca genealogii, przeprowadzona wspólnie z Panem Jackiem Tomczykiem- Prezesem Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej;
 • 16.30-17.00 – Prezentacja portalu www.szukajwarchiwach.gov.pl;
 • 17.00-17.30- Pokaz materiałów i prostych technik zabezpieczania dokumentów;
 • 17.30-18.00- Zwiedzanie wystawy przygotowanej z wybranych materiałów archiwalnych, przekazanych do Archiwum w formie darów.

Archiwum Państwowe w Gdańsku

Godziny warsztatów: 12:00 – 15:00 oraz 15:00 – 18:00

W programie zaplanowano:

 • Prezentacja projektu, prezentacja strony internetowej projektu;
 • Prezentacja zbiorów prywatnych i spuścizn przekazanych przez darczyńców do zasobu archiwum;
 • Sposoby porządkowania i opisywania archiwów rodzinnych;
 • Proste techniki konserwacji materiałów archiwalnych, które można przeprowadzić samodzielnie, bez narażania dokumentów na uszkodzenie;
 • Digitalizacja materiałów archiwalnych;
 • Prowadzenie badań genealogicznych oraz prezentacja typowych źródeł do poszukiwań genealogicznych;
 • Prezentacja serwisów internetowych zarządzanych przez archiwa państwowe, w tym szukajwarchiwach.gov.pl, i możliwości zamieszczania na nich kolekcji tematycznie związanych z archiwami rodzinnymi;
 • Spotkanie z przedstawicielem Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego – omówienie projektu i możliwości poszukiwań genealogicznych w bazach towarzystwa;
 • Spotkanie z darczyńcami – rodzinnymi archiwistami oraz genealogami, prezentacja przez nich zbiorów i wybranych zagadnień.

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

Godziny warsztatów: 16:00 – 18:00

W programie zaplanowano:

 • Otwarcie warsztatów, prezentacja strony internetowej i poradnika jak dbać o archiwum rodzinne;
 • Prelekcje archiwistów na temat prowadzenia badań genealogicznych;
 • Spotkanie z archiwistami rodzinnymi i prezentacje ich zbiorów;
 • Wystawa przekazanych do Archiwum Państwowego zbiorów rodzinnych;
 • Część praktyczna warsztatów – prezentacje prostych technik konserwacji materiałów archiwalnych.

Archiwum Państwowe w Kaliszu

Godziny warsztatów: 12:00-18:00

W programie zaplanowano:

 • Warsztaty genealogiczne i konserwatorskie dla młodzieży licealnej;
 • Warsztaty konserwatorskie dla darczyńców Archiwum;
 • Otwarte warsztaty konserwatorskie (dla wszystkich chętnych).

Archiwum Państwowe w Katowicach

Godziny warsztatów: 12:00 – 19:00

W programie zaplanowano:

 • wykład: „Co to są archiwalia? Tworzymy własną kolekcję”;
 • wykład: „Jak zabezpieczyć fotografie i dokumenty papierowe”;
 • warsztaty konserwatorskie i zwiedzanie archiwum: „Jak my dbamy o dokumenty”;
 • prezentacja portali: szukajwarchiwach.gov.pl oraz powstancyslascy.pl;
 • zwiedzanie wystawy poświęconej Aktowi przyłączenia Górnego Śląska do Rzeczypospolitej z 1929 roku;
 • kącik genealogiczny;
 • sprzedaż publikacji archiwum.

Archiwum Państwowe w Kielcach

Godziny warsztatów:15:00 – 18:00

W programie zaplanowano:

 • 15:00-15:30 – prezentacja projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej i spotkanie z Darczyńcami (podziękowania, dyplomy);
 • 15:30-16:00 – wykład prof. Adama Massalskiego pt. “Archiwa domowe jako źródło do badań historycznych”;
 • 16:00-18:00 – zajęcia warsztatowe obejmujące tematykę:
  – badań genealogicznych w archiwach kościelnych na przykładzie Archiwum Diecezjalnego w Kielcach;
  – tworzenia i porządkowania archiwów domowych, oceny wartości pamiątek rodzinnych oraz przechowywania i zabezpieczania zbiorów w warunkach domowych m.in. na przykładzie przyniesionych przez uczestników dokumentów;
 • Wystawa materiałów archiwalnych pozyskanych z archiwów rodzinnych naszych Darczyńców.

Archiwum Państwowe w Koszalinie

Godziny warsztatów: 14:00 – 18:00

Godziny inauguracji projektu ANR: 12:00 – 14:00

W programie zaplanowano:

Godz. 12.00 – Archig@leria przy Archiwum Państwowym w Koszalinie – inauguracja projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej

W ramach inauguracji odbędą się:

 • Prelekcja „Spuścizny i archiwa rodzinne w zasobie AP w Koszalinie” starszego kustosza AP w Koszalinie, Roberta Boruckiego;
 • Pokaz filmu zrealizowanego przez studentów Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją UMK “Document in a Human Life”;
 • Prelekcja „Wykorzystanie archiwów rodzinnych w poszukiwaniach genealogicznych” kustosza AP w Koszalinie, Doroty Cywińskiej;
 • Prezentacja projektu „Kronika Pioniera” – projekt polega na kolportażu pustych zeszytów nazwanych „Kronikami Pioniera” do pionierów Koszalina, Słupska i Szczecinka w celu zapisu ich wspomnień z okresu tworzenia polskiej państwowości po 1945 r.;
 • Prelekcja „Zabezpieczanie i konserwacja dokumentów z archiwów rodzinnych” starszego konserwatora archiwalnego, Małgorzaty Korczak;
 • Od godz. 14.00 do 18.00 w Czytelni Akt i Pracowni Digitalizacji AP w Koszalinie – warsztaty z zakresu prowadzenia archiwów rodzinnych, warsztaty z zakresu zabezpieczania i konserwacji dokumentów z archiwów rodzinnych, konsultacje indywidualne dla osób prowadzących archiwa rodzinne.

Wydarzenia towarzyszące:

 • Wystawa „Archiwa Rodzinne Niepodległej – zostań bohaterem historii” w siedzibie AP w Koszalinie oraz w mobilnej galerii w autobusie MZK Koszalin;
 • Wystawa publikacji tematycznych z zasobu biblioteki AP w Koszalinie.

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku

Godziny warsztatów: 14:00 – 18:00

Godziny inauguracji projektu ANR: 12:00 – 14:00

W programie zaplanowano:

Godz. 12.00 – Archig@leria przy Archiwum Państwowym w Koszalinie – inauguracja projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej

W ramach inauguracji odbędą się:

 • Prelekcja „Wykorzystanie archiwów rodzinnych w poszukiwaniach genealogicznych” kierownika AP w Koszalinie Oddział w Słupsku, Krzysztofa Skrzypca;
 • Pokaz filmu zrealizowanego przez studentów Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją UMK “Document in a Human Life”;
 • Prezentacja projektu „Kronika Pioniera” – projekt polega na kolportażu pustych zeszytów nazwanych „Kronikami Pioniera” do pionierów Koszalina, Słupska i Szczecinka w celu zapisu ich wspomnień z okresu tworzenia polskiej państwowości po 1945 r.;
 • Prelekcja „Zabezpieczanie i konserwacja dokumentów z archiwów rodzinnych” młodszego archiwisty, Artura Sikorskiego;
 • Od godz. 14.00 do 18.00 w Czytelni Akt – warsztaty z zakresu prowadzenia archiwów rodzinnych, warsztaty z zakresu zabezpieczania i konserwacji dokumentów z archiwów rodzinnych, konsultacje indywidualne dla osób prowadzących archiwa rodzinne.

Wydarzenia towarzyszące:

 • Wystawa „Archiwa Rodzinne Niepodległej – zostań bohaterem historii” w siedzibie AP w Koszalinie Oddział w Słupsku;
 • Wystawa publikacji tematycznych z zasobu biblioteki AP w Koszalinie Oddział w Słupsku.

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku

Data: 27 września 2019 r.! (uwaga, inny termin!)

Godziny warsztatów: 13:00 – 16:00

Godziny inauguracji projektu ANR: 12:00

W programie zaplanowano:

 • Prelekcja „Zabezpieczanie i konserwacja dokumentów z archiwów rodzinnych”, starszy archiwista, Katarzyna Lisiecka, archiwista, Edyta Musił;
 • Pokaz filmu zrealizowanego przez studentów Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją UMK “Document in a Human Life”;
 • Prezentacja projektu „Kronika Pioniera” – projekt polega na kolportażu pustych zeszytów nazwanych „Kronikami Pioniera” do pionierów Koszalina, Słupska i Szczecinka w celu zapisu ich wspomnień z okresu tworzenia polskiej państwowości po 1945 r.;
 • Warsztaty z zakresu zabezpieczania i konserwacji dokumentów z archiwów rodzinnych, konsultacje indywidualne dla osób prowadzących archiwa rodzinne, starszy archiwista, Katarzyna Lisiecka, archiwista, Edyta Musił.

Wydarzenia towarzyszące:

 • Wystawa „Archiwa Rodzinne Niepodległej – zostań bohaterem historii” w siedzibie AP w Koszalinie Oddział w Szczecinku;
 • Wystawa publikacji tematycznych z zasobu biblioteki AP w Koszalinie Oddział w Szczecinku.

Archiwum Narodowe w Krakowie

Godziny warsztatów: g. 9.00-10.30, 17.00-18.30;

W programie zaplanowano:

 • porządkowanie archiwów rodzinnych;
 •  zabezpieczanie archiwów rodzinnych;
 • przechowywanie archiwów rodzinnych.

Archiwum Państwowe w Lesznie

Godziny warsztatów: 9.00-18.00

W programie zaplanowano:

 • Od 9.00 do 12.00 warsztaty z młodzieżą szkolną (prezentacja i wykład o genealogii i zabezpieczaniu domowego archiwum, pokaz konserwacji, przedstawienie portalu szukajwarchiwach);
 • Od 12.00 do 18.00 spotkania z darczyńcami (wykład o zabezpieczaniu domowego archiwum, pokaz konserwacji, digitalizacja materiałów);
 • Cały dzień – punkt konsultacyjny dla wszystkich chętnych.

Archiwum Państwowe w Lublinie

Godziny warsztatów: 10:00-18:30

W programie zaplanowano:

 • 10.00-11.00 – “Czym są archiwa rodzinne i jak je porządkować” – wykład połączony z warsztatami porządkowania archiwum domowego;
 • 12.00-13.00 – “Jak dbać o archiwalia rodzinne w domowych warunkach” – warsztaty konserwatorskie;
 • 16.00-17.00 – “Jak dbać o archiwalia rodzinne w domowych warunkach” – warsztaty konserwatorskie;
 • 17.30-18.30 – “Jak rozpocząć poszukiwania przodków – prezentacja źródeł, wydawnictw oraz internetowych baz danych” – warsztaty genealogiczne.

Archiwum Państwowe w Lublinie, Oddział w Radzyniu Podlaskim

Godziny warsztatów: 10:00 – 18:00

W programie zaplanowano:

 • 11.00-16.00 – porady dla początkujących genealogów, jak zabezpieczyć rodzinne dokumenty;
 • 16.00-18.00 spotkanie Klubu Genealogicznego.

Archiwum Państwowe w Łodzi

Godziny warsztatów:15:00-18:00

W programie zaplanowano:

 • Warsztaty dla członków Towarzystwa Genealogicznego Polski Centralnej;
 • Porządkowanie i opisywanie – zasady prawidłowej systematyzacji i opisu materiałów znajdujących się w archiwum rodzinnym;
 • Zabezpieczanie – zasady prawidłowego postępowania z dokumentacją i jej przechowywania – plany, mapy, fotografie i inne obiekty wchodzące w skład archiwum rodzinnego;
 • Prezentacja przykładowych prac i metod konserwatorskich Pracowni Konserwacji APŁ;
 • Podstawy prawidłowego obchodzenia się z aktami;
 • Digitalizacja – wykonanie cyfrowych kopii zabezpieczających;
 • Prezentacja sprzętu służącego do digitalizacji dokumentów używanego w Pracowni Reprograficznej APŁ.

Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu

Godziny warsztatów:13:00-15:00

W programie zaplanowano:

 • Warsztaty zorganizowane dla szkoły podstawowej

– wyjaśnienie pojęcia genealogii rodziny,

– omówienie czym są archiwa rodzinne i kim jest archiwista rodzinny,

– omówienie sposobów poszukiwań dokumentów i informacji z historii rodziny,

– omówienie zasad prawidłowego postępowania z obiektami wchodzącymi w skład

archiwum rodzinnego (porządkowanie, opisywanie i zabezpieczanie),

– prezentacja akt z zasobu Oddziału dotycząca genealogii (akta stanu cywilnego, rejestry

mieszkańców itp.).

Archiwum Państwowe w Malborku

Godziny warsztatów: 12:00- 18:00

W programie zaplanowano:

 • Krótka charakterystyka archiwum prywatnego i dokumentów się w nim znajdujących;
 • Porady jak zabezpieczać dokumenty  w warunkach domowych;
 • Zajęcia praktyczne (m.in. oczyszczanie i podklejanie dokumentów, składanie pudeł archiwalnych);
 • Podstawowe zasady digitalizacji akt;
 • Podsumowanie i test z wiedzy na temat zabezpieczenia materiałów archiwalnych przed zniszczeniem.

Archiwum Państwowe w Olsztynie

Godziny warsztatów:12:00-18:00

W programie zaplanowano:

 • Warsztaty genealogiczne dla uczniów szkół podstawowych;
 • Prelekcja nt. genealogii – R. Gelo (AP w Olsztynie);
 • Otwarcie oraz zwiedzanie wystawy „Darowizny w zasobie APO”;
 • „Sposoby porządkowania, opisywania oraz prawidłowego zabezpieczania archiwów rodzinnych” – M. Bogacz-Walska (AP w Olsztynie);
 • „Jak konserwować materiały archiwalne przechowywane w archiwum domowym?” – warsztaty M. Bogacz-Walska (AP w Olsztynie);
 • „Jak wygląda digitalizacja materiałów archiwalnych w APO? W jaki sposób digitalizować dokumenty przechowywane w archiwum domowym?”.

Archiwum Państwowe w Opolu

Godziny warsztatów: punkt konsultacyjny 12.00-18.00 i warsztaty konserwatorskie w godz. 16.00-18:00

W programie zaplanowano:

12.00 „Na XII tablic ludzkiego żywota”

Prezentacja wystawy poświęconej życiu codziennemu mieszkańców Śląska Opolskiego połączona

z ekspozycją najciekawszych dokumentów ze zbiorów opolskiego Archiwum

13.00 „Czy to naprawdę można przeczytać? – zmagania z nauką czytania i pisania w XIX w.”

Warsztaty z kaligrafii dla małych i dużych

14.00 „A jednak szata zdobi człowieka – od pasji kolekcjonerskiej do domowego archiwum”

Prezentacja prywatnych zdjęć strojów śląskich ze zbiorów Państwa Marii i Dariusza Wandrowskich

14.30 „Jakla, kabotek, mazelonka. Śląska leksyka odzieżowa”, dr hab. Małgorzata Iżykowska

(Archiwum Państwowe w Opolu)

Wykład na temat tradycji i różnorodności w gwarowym nazewnictwie odzieżowym

15.00 „Kącik genealogiczny”

Porady genealoga i archiwisty w zakresie poszukiwania źródeł do historii własnej rodziny

16.00 „Czy papier wszystko zniesie?”

Warsztaty konserwatorskie poświęcone zabezpieczaniu domowych archiwów

17.00 „Akta Państwowych Urzędów Repatriacyjnych – skarbnica materiałów do poszukiwań

genealogicznych”, Mariola Majowicz (Archiwum Państwowe w Opolu)

Wykład na temat możliwości pozyskiwania informacji dotyczących ludności pochodzącej z dawnych Kresów Rzeczypospolitej.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

Godziny warsztatów: 12:00 – 18:00

W programie zaplanowano:

 • Przeprowadzenie zajęć warsztatowych ze zorganizowanymi grupami młodzieży piotrkowskich szkół średnich. Tematyka zajęć zakłada informację o akcji „Archiwa Rodzinne Niepodległej”, część teoretyczną dotycząca podstaw organizacji i prowadzenia archiwów rodzinnych, a także podstaw prac z zakresu konserwacji i warunków przechowywania dokumentów w warunkach domowych;
 • Konsultacje dla członków grup warsztatowych, a także dla indywidualnych uczestników wydarzenia;
 • Prezentowanie przykładów dobrych praktyk w codziennej pracy archiwistów;
 • Ukazanie wartości portalu szukajwarchiwach.gov.pl ze szczególnym ukierunkowaniem na archiwistów rodzinnych.

Archiwum Państwowe w Płocku

Godziny warsztatów: 12:00 – 18:00

W programie zaplanowano:

 • Przywitanie uczestników przez Dyrektora Archiwum Państwowego w Płocku dr. Tomasza Piekarskiego;
 • Otwarcie  i prezentacja wystawy pt.: „Zbiory prywatne i Spuścizny w zasobie Archiwum Państwowego w Płocku”;
 • Rozpoczęcie warsztatów przybliżających uczestnikom sposoby porządkowania i opisywania archiwaliów rodzinnych;
 • Pokaz sposobów samodzielnej konserwacji i digitalizacji materiałów na aktach przyniesionych przez uczestników warsztatów;
 • Prezentacja rodzajów materiałów do konserwacji i zabezpieczania zbiorów tj. teczek, pudeł, fastykuł, taśm, obwolut bawełnianych itp.;
 • Pokaz prezentacji multimedialnej przybliżającej sposoby prowadzenia badań genealogicznych i odczytywania dawnego pisma.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Godziny warsztatów: 12:00 – 18:00

W programie zaplanowano:

1. Sala Konferencyjna
12:00 Inauguracja
Prowadzący: Henryk Krystek, Beata Karwalska
Wprowadzenie do projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej oraz zaprezentowanie strony internetowej poświęconej tej koncepcji. Zaznajomienie z elektronicznym poradnikiem poświęconym archiwom rodzinnym. Zapoznanie z informacjami na temat punktów konsultacyjnych zorganizowanych w archiwach państwowych.

Uroczyste uhonorowanie archiwistów rodzinnych, czyli ambasadorów archiwów rodzinnych.

2. Sala Konferencyjna
13:00 Ocalić od zapomnienia, czyli co warto wiedzieć o genealogii
Prowadzący: Mariusz Jankowski
Prelekcja poświęcona genealogii, na której omówione zostaną podstawowe zasady prowadzenia poszukiwań genealogicznych, dopełnione przedstawieniem zasadniczych źródeł archiwalnych niezbędnych do poznania historii przodków.

3. Pracownia Digitalizacji
14:00 Zatrzymać czas, czyli co warto wiedzieć o skanowaniu
Prowadzący: Małgorzata Kaczmarek
Zademonstrowanie technik digitalizacyjnych wykorzystywanych w celu zabezpieczania bezcennych i unikatowych archiwaliów.

4. Sala Konferencyjna
15:00 Czas robi swoje, czyli co warto wiedzieć o profilaktyce i konserwacji
Prowadzący: dr Przemysław Wojciechowski
Prelekcja na temat odpowiednich warunków, jakie trzeba stworzyć archiwaliom, by nie uległy zniszczeniu. Informacje wzbogacone pokazem prostych technik zabezpieczania akt.

5. Wycieczka po Archiwum
16:00 Serce Archiwum, czyli co warto wiedzieć o magazynach i źródłach archiwalnych
Prowadząca: Elżbieta Rogal
Wycieczka do niedostępnego na co dzień magazynu archiwalnego, by zobaczyć przechowywane w nim archiwa rodzinne i spuścizny.

6. Sala Konferencyjna
17:00 Kufry wspomnień, czyli co warto wiedzieć o przechowywaniu archiwaliów domowych
Prowadząca: Beata Karwalska
Warsztaty konfekcjonowania archiwaliów znajdujących się w domach. Zademonstrowanie opakowań dostosowanych do przechowywania dokumentów i fotografii. Ukazanie sposobów porządkowania i opisywania archiwaliów rodzinnych.

Archiwum Państwowe w Przemyślu

Godziny warsztatów: 12:00 – 18:00

W programie zaplanowano:

 • Prezentacja multimedialna dokumentów, przekazanych przez Jerzego Kostiuka w ramach projektu, połączona z możliwością zwiedzania wystawy ze zbiorów Darczyńcy;
 • Spotkanie z Darczyńcami połączone z prezentacją dotychczasowych wyników projektu;
 • Prelekcja lokalnego historyka w zakresie zdobytego doświadczenia w poszukiwaniach prowadzonych w archiwach zagranicznych;
 • Spotkanie z lokalnym genealogiem;
 • Warsztaty prowadzone przez archiwistów z Archiwum Państwowego w Przemyślu, poświęcone zasadom zabezpieczania, przechowywania i prawidłowego opisywania archiwaliów, połączone z prezentacją spuścizn przechowywanych w Archiwum;
 • Prezentacja portalu “Szukaj w Archiwach” ze szczególnym uwzględnieniem kolekcji.

Archiwum Państwowe w Radomiu

Godziny warsztatów: 17:00-19:00

W programie zaplanowano:

 • Wykład na temat sporządzania opisów archiwalnych;
 • Wykład na temat warunków przechowywania i konserwacji archiwów rodzinnych;
 • Praktyczne warsztaty dot. opisu i zabezpieczania archiwaliów w oparciu o materiały uczestników.

W zależności od zainteresowania, warsztaty będą się odbywać w kolejne poniedziałki. 

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Godziny warsztatów: 13:00 – 15:30

W programie zaplanowano:

 • Prezentacja różnego rodzaju sposobów przechowywania i zabezpieczania zgromadzonych kolekcji;
 • Zwiedzanie Archiwum w tym także magazynów; 
 • Warsztaty renowacji dokumentu , w czasie których goście własnoręcznie wykąpią, wyprasują i uzupełnią ubytki w dokumencie.

Archiwum Państwowe w Siedlcach

Godziny warsztatów: 10:00-11:30 oraz 16:00-17:30

W programie zaplanowano:

 • Otwarcie warsztatów;
 • Archiwa rodzinne jako ważne świadectwo przeszłości;
 • Metody prowadzenia  poszukiwań genealogicznych;
 • Omówienie różnych rodzajów dokumentów rodzinnych oraz problemy z ich identyfikacją, opisem  i zabezpieczeniem: fotografii, listów, medali, starych paszportów i dowodów osobistych, świadectw szkolnych, pamiętników, pocztówek, aktów stanu cywilnego etc.;
 • Omówienie sposobów porządkowania i opisywania archiwów rodzinnych;
 • Profilaktyka konserwatorska. Omówienie techniki samodzielnego zabezpieczania i właściwego przechowywania różnego rodzaju dokumentów rodzinnych oraz wymagań w zakresie warunków przechowywania materiałów archiwalnych i dokumentów rodzinnych;
 • Podstawowe zasady przechowywania;
 • Prezentacja materiałów konserwatorskich do samodzielnego zabezpieczenia archiwów rodzinnych (papier do obkładania, koperty z papieru bezkwasowego, obwoluty bawełniane, teczki bezkwasowe, gąbki do czyszczenia, bibułka japońska, oddychające obwoluty hybrydowe do fotografii i pocztówek, papier przekładkowy, segregatory na zbiory rodzinne, pudła z wiekiem),
 • Konsultacje;
 • Digitalizacja archiwów rodzinnych jako sposób utrwalenia treści i zabezpieczenia dokumentów;
 • Zakończenie warsztatów, wręczenie dyplomów rodzinnego archiwisty oraz teczek z materiałami służącymi do zabezpieczania rodzinnych dokumentów.

Archiwum Państwowe w Suwałkach

Godziny warsztatów: 12:00-18:00

W programie zaplanowano:

 • Wystawa, prezentacje multimedialne zbiorów prywatnych przekazanych    przez darczyńców do zasobu archiwum;
 • Prezentacja strony internetowej projektu;
 • Prelekcje archiwistów nt. archiwów rodzinnych;
 • Warsztaty na temat:

– sposobów porządkowania i opisywania archiwów rodzinnych,

– prostych technik konserwacji materiałów archiwalnych, które można przeprowadzić samodzielnie, bez narażania dokumentów na uszkodzenie,

– digitalizacji materiałów archiwalnych,

– prowadzenia badań genealogicznych oraz prezentacja typowych źródeł genealogicznych,

– podstaw neografii, w tym problemów odczytywania odręcznego pisma;

 • Prezentacja serwisów internetowych zarządzanych przez archiwa państwowe, w tym szukajwarchiwach.gov.pl, i możliwości zamieszczania na nich kolekcji tematycznie związanych z archiwami rodzinnymi.

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Godziny warsztatów: 10:00–11:30

W programie zaplanowano:

 • Przedstawienie głównych założeń przedsięwzięcia „Archiwa Rodzinne Niepodległej”;
 • Prezentacja wybranych materiałów pozyskanych przez APSz w ramach akcji ARN;
 • Prelekcja na temat „Archiwum domowe – zabezpieczanie i konserwacja zgromadzonych materiałów”;
 • Pokaz podstawowych sposobów zabezpieczania zbiorów;
 • „Archiwa domowe w dobie cyfryzacji” – dyskusja na temat cyfryzacji zbiorów w warunkach domowych.

Dodatkowo w dniach 24 września, 7 i 8 października, odbędą się trzy warsztaty „Archiwa Rodzinne Niepodległej” skierowane do młodzieży szkolnej, przybliżające idee przedsięwzięcia oraz prezentujące podstawowe sposoby zabezpieczenia zbiorów w warunkach domowych. Przewidziano również zajęcia dotyczące zagadnień genealogicznych z ćwiczeniami praktycznymi odwołującymi się także do konieczności rozpoznania archiwów rodzinnych.

Archiwum Państwowe w Toruniu

Godziny warsztatów: 17:00-18:30

W programie zaplanowano:

 • Omówienie rodzajów materiałów mogących wchodzić w skład archiwum rodzinnego Szkolenie nt. metod zabezpieczania i przechowywania zbiorów;
 • Prezentacja i praca z materiałami do przechowywania i zabezpieczania zbiorów;
 • Omówienie zasad opisywania archiwaliów;
 • Odpowiedzi na pytania/indywidualne konsultacje.

Archiwum Państwowe w Warszawie

Godziny warsztatów: 12:00-13:00

W programie zaplanowano:

 • Warsztaty dla szkół przy murach obronnych Starego Miasta;
 • Prezentacja wystawy “Od wojny do wojny, czyli obraz życia Warszawy w czasach przełomu” jako odpowiedź na pytanie “Dlaczego warto gromadzić dokumenty życia codziennego w archiwach domowych?”.

Godziny warsztatów: 17:00-19:00

W programie zaplanowano:

 • Warsztaty z profilaktyki konserwatorskiej, czyli jak zadbać o rodzinne archiwum by służyło przyszłym pokoleniom;
 • Spotkanie z cyklu “W kręgu źródeł i archiwów rodzinnych”, gdzie uczestnicy dowiedzą się, co to jest archiwum rodzinne, jakie są źródła do dziejów rodzinnych oraz jak możemy wykorzystać internet do poszukiwań genealogicznych;
 • Prezentacja ciekawych materiałów archiwalnych z zasobu APW
 •  

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie

Godziny warsztatów: 12:00-18:00

W programie zaplanowano:

 • Dzień otwarty dla Rodzinnych Archiwistów;
 • Konsultacje oraz prezentacja w zakresie przeprowadzania poszukiwań genealogicznych;
 • Warsztaty z konserwacji i zabezpieczenia archiwów rodzinnych.
 •  

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku

Godziny warsztatów: 9:00-15:00

W programie zaplanowano:

 • Warsztaty „Zostań Rodzinnym Archiwistą”;
 • Wystawa materiałów archiwalnych z zasobu;
 • Wystawa planszowa: “Pułtuski spacer w czasie i przestrzeni 1945-2019”.

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu

Godziny warsztatów: 16.00-18.00

W programie zaplanowano:

 • warsztaty podczas których archiwiści będą prezentowali sposoby porządkowania i opisywania archiwów rodzinnych, techniki samodzielnej konserwacji i digitalizacji materiałów archiwalnych, metody prowadzenia badań genealogicznych i odczytywania dawnego pisma.

Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku oraz Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim

Godziny warsztatów: 12.00-17.00

W programie zaplanowano:

 • Warsztaty, których ideą przewodnią są dokumenty dotyczące rodzeństwa Stanisławy i Henryka Witaczków, którzy zapoczątkowali w Polsce w okresie międzywojennym hodowlę jedwabników, związaną z tym uprawę drzew morwowych oraz uruchomili Centralną Doświadczalną Stację Jedwabniczą;
 • Wystąpienia: „Prezentacja programu Archiwa Rodzinne Niepodległej”; „Rodzina Witaczków w archiwalnych dokumentach”; „Jedwab milanowski – czyli co zachowało się w dokumentach”; „Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej w Milanówku”; „Porady konserwatorskie dla rodzinnych archiwistów”;
 • Zwiedzanie wystaw (planszowa “Milanówek w fotografii mieszkańców” oraz w gablotach prezentująca dokumenty z okresu międzywojennego oraz II wojny światowej uzyskanych z rąk prywatnych takich jak “Zbiór rodziny Witaczek 1944- 1952”; “Zbiór Zofii Żóławskiej” oraz z zespołu “Centralna Doświadczalna Stacja Jedwabiu Naturalnego w Milanówku”);
 • Zwiedzanie Pracowni Masowej Konserwacji Archiwaliów i Profilaktyki Konserwatorskiej połączona z prezentacją opakowań ochronnych oraz zwiedzanie magazynów archiwalnych.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Godziny warsztatów: 13:00-17:00

W programie zaplanowano:

 • 13.00 – Uroczyste otwarcie warsztatów, dr Janusz Gołaszewski
 • 13.10 – „Ludzie i ich losy w świetle źródeł archiwum Państwowego we Wrocławiu”, dr Grażyna Trzaskowiska
 • 13.30 – „Źródła do poszukiwań genealogicznych w materiałach archiwalnych wytworzonych do 1945 r.”, mgr Dorota Sokołowska
 • 13.50 –  „Archiwalia w kolekcjach prywatnych – znaczenie oraz sposoby porządkowania”, mgr Ivo Łaborewicz
 • 14.10 – „Jak prowadzić poszukiwania genealogiczne”, (Śląskie Towarzystwo Genealogiczne)
 • 14.40 – Przerwa
 • 14.50 – „Zabezpieczanie i konserwacja archiwum domowego”, mgr Krystyna Wilczyska
 • 15.20 – „Digitalizacja w praktyce”, mgr Ryszard Bacmaga, Paulina Pracz
 • 15.40 – „Serwis szukajwarchiwach.gov.pl”, mgr Marek Okólski
 • 16.10 – Zajęcia praktyczne z konserwacji i digitalizacji, zwiedzanie wystawy, konsultacje z archiwistami i genealogami

Archiwum Państwowe w Zamościu 

Godziny warsztatów: 12:00 – 14:30, 15:00 – 17:30

W programie zaplanowano:

 • Wprowadzenie dyrektora AP Zamość (idea projektu, działalność archiwów państwowych, zachęta do przekazywania rodzinnych archiwaliów do archiwum);
 • Panel dot. konserwacji i zabezpieczania i przechowywania dokumentacji (prezentacja metod konserwacji i zabezpieczania dokumentów, opakowań ochronnych, właściwe metody przechowywania archiwaliów);
 • Panel dot. digitalizacji materiałów (informacje ogólne – czym jest cyfrowa kopia; praktyka – pracownia digitalizacji, sprzęt, proces skanowania – skanowanie dokumentów, fotografii, klisz, materiałów wielkoformatowych);
 • Panel dyskusyjny dot. poszukiwań genealogicznych (rozmowy z pracownikami AP Zamość oraz przedstawicielami Stowarzyszenia Genealogów Zamojszczyzny).

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 

Godziny warsztatów: 13:00 – 15:00  

W programie zaplanowano:

 • Oficjalne przekazanie na rzecz Archiwum Państwowego w Zielonej Górze rodzinnych materiałów archiwalnych przez Panią Hannę Patrycję Narkiewicz. Materiały dotyczą głównie jej stryja Władysława Waldemara Narkiewicza, dowódcy 1-go Pułku Lotniczego, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej i obejmują lata 1919-1945.  Przekazanie to odbędzie się przy udziale miejscowych mediów;
 • Wykład na temat sposobów oceny stanu zachowania rodzinnych zbiorów; omówienie warunków przechowywania rodzinnych zbiorów z pokazem odpowiednich materiałów do przechowywania dokumentacji papierowej, zdjęć, materiałów ulotnych; zapoznanie zebranych z podstawowymi metodami konserwacji dokumentów papierowych, listów, fotografii itp. (jak oczyszczanie, prostowanie, drobne naprawy); podstawowe metody opisu i porządkowania zbiorów rodzinnych;
 • Praktyczne warsztaty konserwatorskie, w ramach których ich uczestnicy samodzielnie wykonają drobne prace konserwatorskie przyniesionych ze sobą materiałów, pod czujnym okiem specjalisty z dziedziny konserwacji papieru i skóry, przy użyciu materiałów otrzymanych podczas warsztatów.

Godziny warsztatów: 16.00 – 18.00

W programie zaplanowano:

 • Wykład na temat sposobów oceny stanu zachowania rodzinnych zbiorów; omówienie warunków przechowywania rodzinnych zbiorów z pokazem odpowiednich materiałów do przechowywania dokumentacji papierowej, zdjęć, materiałów ulotnych; zapoznanie zebranych z podstawowymi metodami konserwacji dokumentów papierowych, listów, fotografii itp. jak oczyszczanie, prostowanie, drobne naprawy; podstawowe metody opisu i porządkowania zbiorów rodzinnych
 • Praktyczne warsztaty konserwatorskie, w ramach których ich uczestnicy samodzielnie wykonają drobne prace konserwatorskie przyniesionych ze sobą materiałów, pod czujnym okiem specjalisty z dziedziny konserwacji papieru i skóry, przy użyciu materiałów otrzymanych podczas warsztatów
 • Spotkanie z członkami Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego, poświęcone ich archiwom rodzinnym

Na warsztaty praktyczne obowiązują zgłoszenia mailowe lub telefoniczne