Aktualności

Wernisaż wystawy i promocja albumu „Jerzy” – Ryszard Białous – dowódca Batalionu „Zośka” AK

30 Lipca 2019


31 lipca br. odbędzie się wernisaż wystawy wraz z promocją albumu poświęconego postaci dowódcy Batalionu „Zośka” AK kpt. Ryszarda Białousa „Jerzego”. Na ekspozycji znajdą się m.in. archiwalia ze spuścizny przekazanej do Archiwum Akt Nowych

Ryszard Białous z żoną Krystyną, synem Jerzym oraz przyjaciółmi na jeziorze Quillén (lata pięćdziesiąte), AAN.

Zarówno wystawa, jak i publikacja prezentują przechowywane w Archiwum Akt Nowych materiały, a także wiele niepublikowanych dotąd dokumentów i zdjęć – ze spuścizny Ryszarda Białousa sprowadzonej z Argentyny oraz pamiątek przekazanych w ostatnim czasie przez rodzinę „Jerzego”.

W albumie, oprócz krótkiej biografii jego bohatera, zawarto mało znane teksty wspomnieniowe i historyczne Ryszarda Białousa, które ukazały się po wojnie w emigracyjnych periodykach we Francji, Wielkiej Brytanii i w Argentynie. Uzupełnia je wybór listów do najbliższych podkomendnych i współpracowników z Batalionu „Zośka” oraz do byłego dowódcy, Jana Mazurkiewicza „Radosława”. W zdecydowanej większości pochodzą one z archiwum Ryszarda Białousa oraz z archiwów innych żołnierzy batalionu przechowywanych w Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Historyczny rozkaz nr 1/43 o przekształceniu Oddziału Specjalnego „Wisła” Szarych Szeregów w Batalion „Zośka”, nazwany na cześć poległego pod Sieczychami Tadeusza Zawadzkiego „Tadeusza”, „Zośki”, AAN.

Wyprawa na nartach w górach, AAN.

Album powstał przy okazji współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej, Archiwum Akt Nowych i Wojskowego Instytutu Wydawniczego dotyczącej sprowadzenie prochów Ryszarda Białousa do kraju. Za wstęp, wybór tekstów i opracowanie publikacji odpowiada zastępca dyrektora AAN Mariusz Olczak.

Wernisaż wraz z promocją albumu poświęconego postaci „Jerzego” odbędzie się 31 lipca 2019 r. o godzinie 16:00 w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie.